فوت کوزه گری در درست کردن گراتن گل کلم چیست؟- هایپرکلابز

*** * 7 سال پیش
هایپرکلابز :

من هر وقت گراتن گل کلم یا کلا گراتن درست میکنم احساس میکنم خوب نمیشه.شما روش بخصوصی برای تهیه اون سراغ دارید که آدم احساس نکنه گراتنش خمیر شده؟

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب