دندان هايي سفيد و سالم با جويدن آدامس- هایپرکلابز

صادق هواخواه 8 سال پیش
هایپرکلابز :

به نظر شما آيا مي شود تنها با جويدن آدامس و بدون مسواك زدن دندان هايي سفيد و سالم داشت؟

لطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ما به اشتراك بگذاريد

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب