چگونگی ابراز علاقه- هایپرکلابز

هایپرکلابز :

سوال: نسبت به دختري در دانشگاه احساس علاقه و احترام زيادي مي كنم.وخيلي علاقه مندم با او صحبت و تبادل نظر كنم.شما چه راهنمايي مي كنيد: مطمئن باشيد جز علاقه و احترام به او احساس ديگري ندارم.
شما چگونه فکر میکنید ؟ باید در این خصوص چه پیشنهادی داد ؟

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب