خود را درگیر اختلاف زوجین کنیم یا نه؟- هایپرکلابز

لام الف 9 سال پیش
هایپرکلابز :

اگر زن و شوهری که اختلاف دارن از شما برای حل اختلافشان کمک بخواهند، آیا شما خود را درگیر این مساله میکنید یا خیر؟ آیا اساسا این کار صحیح است یا بایستی حل اختلافات را برعهده خود زوجین گذاشت؟

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب