به رو خوابیدن باعث ایجاد چین و چروک در پوست می شود؟- هایپرکلابز

لام الف 8 سال پیش
هایپرکلابز :

آیا عادات ما در خوابیدن مثلا به رو خوابیدن و قرار دادن صورت روی بالش سبب ایجاد چین و چروک در پوست صورت می شود؟

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب