به نظر شما فرصت بیست دقیقه ای امیر قلعه نویی به فرهاد مجیدی در بازی دربی کافی بود؟- هایپرکلابز

هایپرکلابز :

خیلی ها بر این امر معتقدند که فرهاد مجیدی در بازی روز جمعه بد موقع وارد بازی شد. در لحظه ای که قلعه نویی تیمش را عقب کشیده بود. حضور مجیدی در ابتدای نیمه دوم شاید می توانست فشار حملات پرپسولیس را کمتر کرده و مدفان این تیم را در زمین خود نگه دارد.

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب