ختافه و آتلتيك مادريد- هایپرکلابز

مسعود مهاجری 8 سال پیش
هایپرکلابز :

مطمئنا اتلتیک با تمام توان بازی می کنه و به نظرم با 2 یا 3 گل پیروز میشه

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب