شكايت پدر پل واكر از پورشه- هایپرکلابز

شكايت پدر پل واكر از پورشه- هایپرکلابز هایپرکلابز :

شكايت پدر پل واكر از پورشه

پدر پل واكر ستاره مشهور سری فیلم های «سريع و خشن» شکایت قانونی عليه كمپانی پورشه را به جریان انداخت.

در حالی كه پل واكر سال ۲۰۱۳ بر اثر تصادف رانندگی با اتومبيل پورشه درگذشت، اين كمپانی هفته پيش در پاسخ به شكايت دختر اين بازيگر، از خود سلب مسئوليت كرد و پل واكر را مسئول اين حادثه خواند.

كمپانی پورشه در يك پاسخ هفت صفحه‌ای نوشت واكر خودش به عواقب رانندگی با اتومبيل كاررا GT واقف بود.

پس از اين پاسخ پدر این بازیگر اين پاسخ را رد مسئوليت كمپانی خواند و گفت اين اتومبيل از امنيت لازم برخوردار نيست. در اين شكايت آمده است: اگر در طراحی اين اتومبيل به امنيت لازم توجه شده بود، پل زنده می ماند و در فيلم «سريع و خشن ۸» هم بازی می كرد و ميدو واكر هنوز پدر داشت.

پس از درگذشت ستاره ۴۰ ساله هاليوود، بخش های باقی مانده از قسمت هفتم «سريع و خشن» با حضور برادرش جلوی دوربین رفت.

پدر پل واكر به سيتسم كنترل اتومبيل، درها و سيستم سوخت آن كه موجب مشتعل شدن اتومبيل شد، اعتراض كرده و آن را فاقد امنيت لازم خوانده است.

بیوه راجر روداس دوست پل واكر و راننده اتومبيل كه در كنار وی جان باخت، نيز چهارشنبه بار ديگر از پورشه شكايت كرد. او پیش از این نیز این كمپانی را به دادگاه كشانده بود، اما پورشه هنوز پاسخی به این شکایت نداده است.

منبع :

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب