گذاری کوتاه بر نمایش یرما- هایپرکلابز

M* Razaghi 10 سال پیش
گذاری کوتاه بر نمایش یرما- هایپرکلابز هایپرکلابز :

زمین بی ثمر
تبردار! / سایه ام را بینداز! / آزادم کن از رنج دیدن بی ثمری! / چرا در حلقه آینه ها زاده شدم؟ / روز گرداگرد من می چرخد / و شب / مرا در ستارگانش تکرار می کند. / می خواهم بی دیدن خود زندگی کنم. / باز و مور که پرنده و برگ من شده اند را / به خواب می بینم، / تبردار! / سایه ام را بینداز! / آزادم کن از رنج دیدن بی ثمری!

مردی سفیدپوش وارد صحنه می شود، تا انتهای راست صحنه پیش می آید، جسمی سفید و پوشیده از پر را از زمین برمی دارد و به پشت می بندد، حالا او یک فرشته است! عروسک کوچک عریانی را به یرما می دهد؟ از او بازپس می گیرد؟ و یرمای علی رفیعی و احمد شاملو آغاز می شود!

یرما (فدریکو گارسیا لورکا، ۱۹۳۴) داستان زنی است که با گذشت دو سال از ازدواجش هنوز آبستن نشده است و در تب وتاب کودک ناداشته اش می سوزد! پدر دوسال پیش مردی (خوآن) را برای همسری دخترش برگزیده و یرما از سر شرف و وظیفه سر در برابر تصمیم او فرود آورده است. برخلاف تمام دخترکان ترسان و لرزان، در بستر زفافش چهچهه سر داده و بوی سیب تازه را بر آن پراکنده دیده، به این امید که حاصلش فرزندی باشد که با تمام وجود برایش ایثار کند! اما حاصل هیچ است و هنوز هیچ! سال ها می گذرند بدون ثمر.

پچپچه هایی در روستا هست، که یرما چشم به مرد دیگری دارد: ویکتور، یک دوست قدیمی که با خوآن کار می کند و یرما را وقتی کوچک بوده از روی رودخانه گذرانده! مدتی می گذرد و دو خواهر خوآن می آیند تا پاسدار شرف و آبروی برادر باشند و زندانبان یرما. زنان روستا کم کم این پچپچه های موهوم خود را باور می کنند و به حقیقت رساندن آن را تنها مرهمی می دانند برای یرما.

اما او سرسختانه بر سر شرف و نجابتش ایستاده و حاضر به تن دادن به خواسته آنها نیست! دست آخر به همراه آنها به مکان مقدسی می رود تا آیین دعا برای باروری را به جا بیاورد اما در آنجاست که پایانی دور از انتظار واقع می شود: قتل خوآن!

چیست این تلاش خستگی ناپذیر، این وسوسه و مشغله دایم برای باروری که یرما را رها نمی کند؟ این وسوسه در مقاطع مختلف شکل جدیدی به خود می گیرد، ابتدا به شکل پرستاری از خوآن، رسیدگی مادرانه به او، دوختن لباس برای نوزاد همسایه، نگرانی افراطی برای کودک تنها در خانه رها شده زنی که در کوچه می بیندش، رسیدگی شبانه به گاوها! اما آیا یرما به دنبال کودک است؟ کودکی از پوست و گوشت؟

پس چرا در پی کشتن خوآن است؟ چرا به توصیه کولی ها عمل نمی کند و بار از دیگری نمی پذیرد؟ او دریافته که از لحاظ جسمانی قادر به باروری نیست، شوی اش خون سرد در رگ هایش دارد و شرف و نجابتش اجازه تخطی از زناشویی را به او نمی دهد، به معجزه و دعا هم اعتمادی نیست! تمامی نیازهایش سرکوب می شوند، می خواهد آب بخورد اما لیوانی ندارد، می خواهد در کوه ها و دشت بدود اما پایی ندارد.

شوهر وادارش می کند تا در خانه بماند. خوآن همچون پتکی است گریزناپذیر بر سر تمام خواسته های یرما. او فکر می کند «هر زنی به اندازه چهار تا بچه توی تنش خون داره، اگه زنی این خون رو دفع نکنه خونش مسموم میشه» و این بلایی است که خوآن سر یرما می آورد.

این خون در درون یرما می گردد، خون خونش را می خورد، خونش به جوش می آید و راهی به بیرون می جوید و دست آخر، خون سرد خوآن را می ریزد. یرما بدل به کودک خود می شود و این کودک را می کشد، این وسوسه را، این نوزاد را در نطفه خفه می کند، عشقش را که قادر به بارآوری نیست و از نطفه ای کور فراتر نمی تواند رفت، خفه می کند.

یرما همان طور که از معنای نامش، زمین بی ثمر، برمی آید از همان ابتدا محکوم به بی باری است. یرما نماد اختگی است، اما اختگی تحمیلی و نه ذاتی! خون او می جوشد و زمین خشکش در تب آب می سوزد، زمین بارور است، حتی سنگ بارور است، «هر چی بارون روی سنگ ها بباره صیقلی تر میشن، کم کم لابه لای همون سنگ ها علف سبز میشه» اما هیچ چشمه ای راه به سوی او ندارد.

او می خواهد خوآن را ببیند که در رودخانه شنا می کند، زیر باران روی پشت بام می رود اما خوآن به همین که دارد راضی است، تسلیم شده، «وقتی کاری از دستت برنمی یاد باید تسلیم بشی» اما یرما تسلیم نمی شود، «وقتی با دستمالی دست و دهنمو بستن و توی تابوت گذاشتنم اونوقته که تسلیم میشم.»

اما گویی بی ثمری تقدیر هر آن کسی است که تسلیم نمی شود، سازش نمی کند و حاضر به تن سپردن به تقدیر نیست. هم تقدیر یرما بی ثمری است، هم تقدیر اسپانیا! مام میهن لورکا که درگیری های داخلی لحظه ای آرامش نمی گذارند، سرزمینی تفته که در انتظار آب است تا بارور شود اما دریغ که سردمدارانش بی خونند و بی ثمر! برای حفاظت از او متوسل به مسیحیون می شوند و کولی ها مدام وسوسه اش می کنند.

یرما، مام میهن شریف است و تن به بیگانه نمی دهد اما با دست خود شریک بی خونش را خفه می کند! خود برای خود بسنده است و بدل به کودک خود می شود. اختگی و بی ثمری حضوری قوی و سیال دارد. تمام مردان و زنان حاضر در نمایش به گونه ای سرکوب شده اند. تمامی زنان بخش های مختلفی هستند از وجود یرما که در قتل خوآن به اتحاد می رسند و رفیعی خوآن را با دستان این زنان است که می کشد و نه مثل لورکا با دستان یرما تا تاکیدی باشد بر این معنا.

اما دو خواهر خوآن که اختگی در آنها به کمال رسیده (و کارگردان با زیرکی تمام نقش آنها را به دو بازیگر مرد سپرده تا تجسم تهی شدن زن از زنانگی اش باشند) هیچ تعاملی با یرما ندارند جز اینکه نگهبانش هستند. مردان یا بی خونند و سترون یا ترسو و پا به فرار گذارنده مثل ویکتور که به راحتی و با فروش اجباری گله اش به خوآن توسط او از میدان به در می شود و به آوازی در وداع با یرما دلخوش می کند. گویی «صد خواستگار تا همیشه در خوابند!»

فضایی سوررئالیستی و رویاگون بر نمایشنامه حاکم است. این فضا با رویابینی یرما آغاز می شود، او با خود حرف می زند، برای بچه نداشته اش آواز می خواند و گویی در رویا سیر می کند. این فضا با تصمیمات هوشمندانه کارگردان مبنی بر حضور فرشته به جای چوپانی که در نمایشنامه هست، حضور عروسک هایی گاه ناقص به جای آن پسرک سفیدپوش لورکا و دکوری چندلایه که عبور زنان از بخش های بالایی آن و پشت سر یرما می تواند تداعی گر ذهن آشفته او و حضور آنها در وجود یرما و هجمه آنها بر آن باشند تقویت می شوند.

دست آخر، زنان دهکده با سرکردگی پیرزنی بی دین یرما را به بالای کوهی می برند تا برای باروری اش دعا کنند. یرما بر روی بستر زفافش داخل صحنه می شود. درد می کشد و دیگران پی درپی دعا می خوانند. خوآن هم آنجاست و در پی پیوستن به یرما. اما او شوهر را از خود می راند.

می راندش و به گوشه ای می گریزد. زن های چاقو به دست به سمت او حمله می کنند و خوآن کشته می شود. و صحنه خیس است از آب و خون خوآن.

سه تا بودند / روز تبردار آمد / دو تا بودند / جفتی بال نقره ای برافراشته / یکی ماند / دیگر هیچ / آب / خالی مانده بود.

منبع :http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/tv_cinema/the...
1 نفر این را می پسندند
مشاهده 0 دنبال کننده
در حال نمایش 1 دیدگاه از 1 دیدگاه
...... ...... ...... ...... عالى
10 سال پیش
1 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب