چشمه آب صالح- هایپرکلابز

زهرا نصیری 8 سال پیش
چشمه آب صالح- هایپرکلابز هایپرکلابز :

شهر قمصر با جاذبه های طبیعی وتاریخی به عنوان یکی از مناطق خوش آب و هوا وتوریستی کشور محسوب می شود که در فصل بهار وتابستان مورد استقبال بی نظیر گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد . این شهر کوچک و آرام اماپر جاذبه با طبیعتی بکر و دل انگیز محصور در کوهستانهای عظیم واستوار پوشیده از جاذبه های طبیعی است که چشم هر بیننده ای را به خود مجذوب می کند .
قمصر از گذشته های دور کانون پایدار آبگیر بوده و چشمه آب گرم یکی از مکانها و جاذبه های طبیعی شهر است که در ارتفاع 300متری کوه کمر اشک قرار گرفته واز این کوه سرچشمه می گیرد و به علت وجود آبهای جاری در اطراف کوه که دور تادور چشمه صالح را فراگرفته این کوه معروف به کوه کمر اشک شده است . چشمه آب صالح یکی از چشمه های آب معدنی کشور است که در درمان رماتیسم و کم خونی وگوارش موثر بوده وتسکین دهنده ,اشتهاآور, ملین ودارای اثر ضد تورمی موضعی نیز می باشد .

یکی از متخصصان ضمن اشاره به معروفیت چشمه آب صالح در درمان بیماریهای پوستی به ویژه سالک عقیده دارد که نام قدیمی این چشمه آبساله بوده است .
با توجه به خواص درمانی این چشمه می توان با کاپتاژصحیح ,رفع آلودگی میکروبی و نیز لایروبی مناسب یک مرکز آب درمانی در این مکان تاسیس کرد تا منطقه را که فاقد چنین امکاناتی است از تاثیرات اجرایی آن در ایجاد اشتغال ,کاهش مشکلات بهداشتی ودرمانی و جذب گردشگر بهره مند ساخت . گفته می شود آبی که روزانه از این چشمه می توان با سرمایه گذاری سرمایه داران و عنایت ویژه مسئولین و ایجاد دستگاههای مناسب (دوش واستخر) در سرچشمه و پایین دست آن به همراه مراکز تفریحی اقامتی توریستی جانبی این منطقه را تبدیل به یک مرکز پررونق توریستی و گردشگری در چهارفصل نمود تا مورد استفاده هرچه بیشتر گردشگران داخلی و خارجی قرارگیرد

ساير تصاوير

چشمه آب صالح- هایپرکلابز چشمه آب صالح- هایپرکلابز چشمه آب صالح- هایپرکلابز
منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب