مسجد آقانور- هایپرکلابز

زهرا نصیری 8 سال پیش
مسجد آقانور- هایپرکلابز هایپرکلابز :

در محله دردشت اصفهان مسجدي قرار دارد كه طبق سنتهاي معماري ايران به صورت ۴ ايوانه طراحي شده است. وروديهاي مسجد آقا نور در ضلع شمالي و شرقي مسجد قرار گرفته كه توسط كوچه هاي اطراف به بازار دردشت و محله اي به همين نام مربوط مي شود.

باني مسجد «نور الدين محمد اصفهاني» از افراد خيّر و نيكوكار است كه ساختمان مسجد را در زمان سلطنت شاه عباس اول شروع كرده است اما در اولين سال سلطنت شاه صفي به اتمام رسيده است. كتيبه سردر مسجد كه به خط محمد رضا امامي و تاريخ ۱۰۳۹ هجري قمري است بيانگر همين مطلب است.

كتيبه اي كه در ايوان جنوبي مسجد وجود دارد به خط ثلث سفيد بر زمينه كاشي لاجوردي مورخ به سال ۱۲۵۸ هجري زمان محمد شاه قاجار است. خطاط اين كتيبه محمد باقر شيرازي است در اشكال مربع شكلي كه در داخل اين ايوان وجود دارد با خطوط بنايي ساده لاجوردي بر زمينه آجري و خط بنائي حنائي بر زمينه فيروزه اي، آيات قرآني نوشته شده است. در ايوان شرقي مسجد نيز با خط نستعليق به رنگ زرد بر زمينه كاشي خشت لاجوردي اشعاري نوشته شده است. مصراع آخر اشعار ماده تاريخي است كه سال ۱۰۳۴ را نشان مي دهد.

يكي از نفايس مسجد آقا نور شبستان زيبا و جالب آن است. نور اين شبستان بوسيله قطعاتي از سنگ مرمر شفاف تأمين مي شود ستونهاي شبستان مسجد نيز بسيار جالب توجه هستند. بر طرفين محراب اين شبستان با خط بنائي مشكي ساده بر زمينه زرد عبارات مذهبي نوشته شده است سردر خارجي اين شبستان نيز با كاشي گره و خطوط بنائي تزئين شده است.

اين شبستان در قرن سيزدهم به مسجد الحاق شده است. سردر شمالي مسجد آقا نور كتيبه اي دارد كه به خط ثلث سفيد بر زمينه كاشي خشت لاجوردي به وسيله محمد باقر شيرازي كتابت شده است. مضمون اين كتيبه آيات قرآن مجيد است. مسجد آقا نور در جنگ تحميلي آسيب هاي بسياري ديد كه به شيوه اول بازسازي شد.

ساير تصاوير

مسجد آقانور- هایپرکلابز مسجد آقانور- هایپرکلابز
منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب