حمام حاج آقابزرگ رشت- هایپرکلابز

حمام حاج آقابزرگ رشت- هایپرکلابز هایپرکلابز :

حمام حاج آقا بزرگ در محله آفخرای رشت (اول خیابان امام)به گفته مطلعین محلی حدود 120 سال قدمت دارد و از جمله حمام های قدیمی و بسیار معروف رشت بوده است . گفتنی است حمام حاج آقا بزرگ که می توان از آن به عنوان یک موزه مردم شناسی زنده یاد کرد، در سده گذشته توسط «حاج آقا بزرگ » از مالکان رشت ساخته شد . این حمام از سه قسمت عمومی مردانه، زنانه و نمره تشکیل شده و در گذشته دارای استخر روباز نیز بوده است . در قسمت عمومی مردانه، نقاشی ها و کاش کاری های مختلفی از تصاویر حکام وقت بوده که به مرور از بین رفته است، اما هنوز برخی از کاشیکاری ها و نقوش در قسمت مردانه جلب توجه می کند. وسعت زمین حمام حدود دو هزار مترمربع است. سقف حمام در قسمت هایی به شکل گنبدی قدیمی است و سوخت حمام که در گذشته دور هیزم و سپس نفت بوده اکنون با گاز تامین می شود. اکنون دیگر از خیل مشتریان قدیمی این حمام خبری نیست و تعداد آنها به انگشتان دست می رسد و در واقع همه خاطرات قدیمی از جمله مراسم ویژه حمام در مناسبت ها، مشاغل گرمابه دار، سردابه دار، جامه دار، کیسه کش و وسایلی از قبیل بقچه حمام و ... در بخار و مه سالیان دور محو شده است. گفتنی است بنای این حمام به قدری استوار و محکم است که حتی در زلزله شدید 1367 کوچکترین خرابی در آن ایجاد نشد.

ساير تصاوير

حمام حاج آقابزرگ رشت- هایپرکلابز حمام حاج آقابزرگ رشت- هایپرکلابز حمام حاج آقابزرگ رشت- هایپرکلابز
منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب