جنگل مرموز با درختان کج در لهستان- هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 8 سال پیش
جنگل مرموز با درختان کج در لهستان- هایپرکلابز هایپرکلابز :

در جنگل کج مجموعه ای از درختان صنوبر به شکل عجیب و غریبی کنار هم رشد کرده اند. این جنگل که در امتداد روستایی در غرب لهستان قرار دارد، پوشیده از ۴۰۰ درخت صنوبر است که تنه آنها یک قوس ۹۰ درجه ای دارد و برای همین نام جنگل کج را برای آن انتخاب کرده اند. خمیدگی همه این درخت ها به سمت شمال است و توسط جنگل بزرگتری از صنوبرها پوشیده شده است. کاج های این جنگل سال ۱۹۳۰ کاشته شد و گفته می شود که وقتی این درخت ها نهال کوچکی بودند با کمک ابزارهای خاصی آنها را به این شکل درآورده اند اما اینکه با چه روش و با چه انگیزه ای چنین کاری را کرده اند معلوم نیست. جنگل کج ۸۰ سال داره ، و به نظر میرسه که اتفاقی که باعث شده به شکل امروزی باشن وقتی رخ داده که درخت ها حدودا ۷ سال داشتن.

ساير تصاوير

جنگل مرموز با درختان کج در لهستان- هایپرکلابز
منبع :http://iranmatlab.ir/fa/news/83915/%D8%AC%D9%86%DA...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب