بهشت خیالی، راه پله هایکو- هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 8 سال پیش
بهشت خیالی، راه پله هایکو- هایپرکلابز هایپرکلابز :

نام این راه پله هایکو یا به اصلاح محلی ها راه پله بهشتی است یک بهشت خیالی و رویایی است و در هاوایی واقع شده است. این پلکان دارای حدود 4000 پله است که به سمت بخشی از طبیعت دست نخورده و بکر پیش میرود. این پلکان اولین بار در دوران جنگ جهانی دوم با استفاده از چوب ساخته شد تا سربازان بتوانند با نصب آنتن های مخابراتی با ارتش مکالمه کنند.
این آنتن ها در ارتفاع 850 متری دریا ساخته شد و این قابلیت را به سربازان آمریکایی میداد که تا سواحل توکیو در ژاپن بتوانند ارتباط خود را حفظ نمایند. بعد ها در سال 1950 این پلکان با استفاده از آهن گالوانیزه مجددا بازسازی و گسترش یافت.

ساير تصاوير

بهشت خیالی، راه پله هایکو- هایپرکلابز
منبع :

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب