زیبایی های جنگل آتلانتیک در شب - هایپرکلابز

فاطمه مطلق 7 سال پیش
زیبایی های جنگل آتلانتیک در شب - هایپرکلابز هایپرکلابز :

جنگل آتلانتیک Atlantic ، سائو پائولو Sao Paulo
چیزی شبیه فیلم تخیلی آواتار Avatar جیمز کامرون ، این قارچ های درخشان و نادر که تنها در یک پیچک کوچک در عمق جنگل های انبوه در سائو پائولو یافت می شوند که "قارچ های ابدی درخشان" نام گرفته اند ، به این دلیل که به طور مداوم می درخشند. با توجه به کمبود آنها ، تحقیقات بسیار کمی در موردشان صورت گرفته بنابراین اطلاعات کمی در مورد آنها موجود است.

زیبایی های

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب