سخنان بزرگان دین- هایپرکلابز

حسن دسترنج 8 سال پیش
سخنان بزرگان دین- هایپرکلابز هایپرکلابز :

بخیل. دواسبه به سوی فقر می شتابد--- حضرت علی (ع)
بخشندگی را اندازه ای است که چون از ان بگذرد.اسراف است-امام حسن عسگری
دانشی که ترا اصلاح نکند گمراهی است---حضرت علی (ع)
حسد زندان روح است حضرت علی (ع)
لحظه ای اندیشه کردن بهتر از مدتی عبادت کردن است---حضرت علی (ع)

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب