شعر زیبای خاروگل - هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 7 سال پیش
شعر زیبای خاروگل - هایپرکلابز هایپرکلابز :

بس کــه جفا ز خار و گل دید دل رمیده‌ام

همچـو نسیم از این چمن پای برون کشیده‌ام

شمـــع طــرب ز بخت مـــا آتش خانه‌ســـوز شـــد

گــشت بلای جـــان مـــن عشـق بـــه جان خریده‌ام

حاصــل دور زندگــی صحبت آشنـــا بــــود

تـــا تــــو ز مـــن بریده‌ای من ز جهــان بریده‌ام

تــا تــــو مــــراد مــن دهی کـــشته مـــرا فراق تو

تــا تـــو به داد مـــن رسی مـن بـــه خدا رسیده‌ام...

رهی معیری

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب