شعر زیبای سادگی- هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 3 سال پیش
شعر زیبای سادگی- هایپرکلابز هایپرکلابز :

آنچنان ساده ام
که گنجشکها هم می توانند
در جیب هایم لانه کنند

با پروانه ای سال ها دوست می شوم
برای پای مورچه ام که به گل می ماند
های های گریه می کنم

در دور و دراز باور خود
کودک می مانم
همیشه
حالا

چقدر با من رو راستی
از اینجا تا کجای دنیا برای تو بدوم
و یا با کدام شاخه ی خیانت
خودم را حلق آویز کنم

روزی وقتی که دیگر من نیستم
نمی خواهم
در پیدا و پنهان
تلخ بخندی

ویا به خنده بگویی که من
واقعا ساده بوده ام
حتی در پیله ی تصور و تصویر...

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب