شعر زیبای نوروز- هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 7 سال پیش
شعر زیبای نوروز- هایپرکلابز هایپرکلابز :

سالی نوروز بی‌چلچله بی‌بنفشه می‌آید

‌جنبش ِ سرد ِ برگ ِ نارنج بر آب بی گردش ِ

مُرغانه‌ی رنگین بر آینه سالی نوروز بی‌گندم ِ

سبز و سفره می‌آید، بی‌پیغام ِ خموش ِ

ماهی از تُنگ ِ بلور بی‌رقص ِ عفیف ِ شعله در مردنگی.

سالی نوروز همراه به درکوبی مردانی سنگینی‌ بار ِ

سال‌هاشان بر دوش: تا لاله‌ی سوخته به یاد آرد باز نام ِ

ممنوع‌اش را وتاقچه گناه دیگربار با احساس ِ کتاب‌های ممنوع تقدیس شود.

در معبر ِ قتل ِ عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد.

دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهدشد

دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد

لبان فراموشی به خنده باز خواهدشد

بهار درمعبری از غریو تاشهر خسته پیش باز خواهدشد سالی آری بی گاهان نوروز چنین آغاز خواهدشد

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب