کوسن میوه ای- هایپرکلابز

کوسن میوه ای- هایپرکلابز هایپرکلابز :

وسایل‌ لازم:
پارچه‌ نخی‌ پرتقالی‌رنگ‌ به‌ ابعاد ۱۵*۶۰ سانتیمتر
پارچه‌ نخی‌ زرد به‌ ابعاد ۱۵*۴۵ سانتیمتر
پارچه‌ نخی‌ سبز به‌ ابعاد ۱۵*۳۰ سانتیمتر
کاغذ مومی‌ الگو
پارچه‌ فوتر در رنگهای‌ زرد، نارنجی‌ و چهار رنگ‌ مختلف‌ از سبز
پارچه‌ چهارخانه‌ آبی‌ و سفید در ابعاد ۹۰*۶۰ سانتیمتر
پنج‌ عدد دگمه‌ پارچه‌ای‌ در رنگهای‌ مختلف‌
ابر داخل‌ کوسن‌ به‌ ابعاد ۵۰*۵۰ سانتیمتر


۱) پارچه‌های‌ نخی‌ را به‌ شکل‌ مربعهایی‌ به‌ ضلع‌ ۱۵ سانتیمتر ببرید: چهارعدد پرتقالی، سه‌ عدد زرد و دو عدد سبز. سپس‌ آنها را در سه‌ ردیف‌ سه‌تایی‌ با احتساب‌ یک‌ سانتیمتر برای‌ دوخت، چرخ‌ کنید (مطابق‌ شکل). درزها را با اتو از هم‌ باز کنید.
۲) بر روی‌ کاغذ مومی‌ اشکال‌ دایره‌ای‌ و برگ‌مانند بکشید. اشکال‌ را بر روی‌ پارچه‌ فوتر قرار دهید و دور آنها را ببرید.
۳) میوه‌ها و برگهای‌ بریده‌شده‌ را بر روی‌ مربعها قرار دهید؛ به‌ طوری‌ که‌ برگها زیر شکل‌ پرتقالها قرار گیرند. سپس‌ آنها را با سوزن‌ ریز و نخ‌ نازک‌ همرنگ‌ در جای‌ خود بدوزید (در صورت‌ امکان‌ به‌ جای‌ دوخت‌ از لایی‌چسب‌ دوطرفه‌ استفاده‌ کنید).
۴) شکل‌ پره‌های‌ پرتقال‌ و رگ‌برگ‌ وسط‌ برگها را نیز ببرید و بر روی‌ پرتقالها بچسبانید
۵) از پارچه‌ چهارخانه، دو مستطیل‌ به‌ ابعاد ۴۵*۵۳ سانتیمتر به‌ همراه‌ دو نوار به‌ عرض‌ هشت‌ و طول‌ چهل‌ سانتیمتر ببرید. نوارها را دور مربع‌ تشکیل‌شده‌ (مرکب‌ از ۹ مربع‌ رنگی) بدوزید. سپس‌ دو مستطیل‌ چهارخانه‌ را به‌ آن‌ بدوزید و در دو لبه‌ آن‌ سجاف‌ دوبله‌ای‌ بگذارید. بر روی‌ یک‌ سجاف‌ پنج‌ جادگمه‌ بدوزید.
۶) پنج‌ دگمه‌ رنگی‌ تهیه‌ کنید. اگر ابزار این‌ کار را در اختیار ندارید، دگمه‌فروشیها دگمه‌ پارچه‌ای‌ را به‌ قیمت‌ پایین‌ برای‌ شما آماده‌ می‌کنند.
۷) دو قسمت‌ پارچه‌ را به‌ پشت‌ برگردانده، و شش‌ سانتیمتر برای‌ سجاف‌ جا بگذارید. حالا پارچه‌ را برگردانید و لبه‌ را اتو کنید. پس‌ از اتو دگمه‌ها را در جای‌ خود قرار دهید. سپس‌ ابر را داخل‌ کوسن‌ قرار دهید و دگمه‌ها را ببندید.
ساخت‌ کوسن‌ به‌ روش‌ لحافدوزی‌
وسایل‌ لازم:
کاغذ مومی‌
تافته‌ براق‌ قرمز به‌ ابعاد ۹۰*۱۰۰ سانتیمتر
متقال‌ به‌ ابعاد ۹۰*۱۰۰ سانتیمتر
پارچه‌ پشم‌ شیشه‌ به‌ ابعاد ۵۰*۵۰ سانتیمتر
نخ‌ گلدوزی‌ قرمزرنگ‌ (ابریشمی)
طناب‌ نازک‌ (در ساکهای‌ دستی‌ مورد استفاده‌ است)
۱) مربعی‌ به‌ ضلع‌ پنجاه‌ سانتیمتر از پارچه‌ تافته‌ قرمز ببرید. نقشی‌ را که‌ دوست‌ دارید بر روی‌ کاغذ مومی‌ بکشید و سپس‌ روی‌ پارچه‌ قرمز انتقال‌ دهید. از پارچه‌ متقال‌ نیز مربعی‌ به‌ همان‌ اندازه‌ ببرید. پارچه‌ پشم‌شیشه‌ را بین‌ متقال‌ و تافته‌ قرار دهید. با نخ‌ کوک‌ از وسط‌ مربع‌ شعاعهایی‌ را به‌ طرف‌ لبه‌ مربع‌ و گوشه‌های‌ آن‌ بدوزید. با نخ‌ قرمز گلدوزی‌ بر روی‌ نقشه‌ کشیده‌شده‌ شروع‌ به‌ دوخت‌ نمایید. دوخت‌ریز و یکدست‌ بزنید و از مرکز مربع‌ شروع‌ کنید. هنگامی‌ که‌ دوخت‌ نقشه‌ کامل‌ شد، دور نقشه‌ یک‌ پنج‌ضلعی‌ بکشید و قسمتهای‌ اضافه‌ را ببرید.
۲) از پارچه‌ تافته‌ قرمز یک‌ نوار به‌ عرض‌ پنج‌ سانتیمتر به‌ صورت‌ اریب‌ ببرید. پارچه‌ را دور طناب‌ نازک‌ بدوزید. سپس‌ نوار دوخته‌شده‌ را به‌ دور کوسن‌ وصل‌ کنید و بر روی‌ آن‌ دوخت‌ بزنید. یک‌ مربع‌ از تافته‌ و یک‌ مربع‌ از متقال‌ بر قسمت‌ روی‌ کوسن‌ قراردهید. چند سانتیمتر را باقی‌ بگذارید و بقیه‌ لبه‌ها را به‌ هم‌ بدوزید. لبه‌ها را صاف‌ کنید و پارچه‌ قسمت‌ پشت‌ را برگردانید. سپس‌ داخل‌ آن‌ را با ابر یا پنبه‌ پر کنید و درزی‌ را که‌ باقی‌ گذاشته‌اید بدوزید

منبع :http://khanehdar.akairan.com/kardasti-honar/khayat...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب