آموزش ساخت گل رز روبانی - هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 7 سال پیش
آموزش ساخت گل رز روبانی - هایپرکلابز هایپرکلابز :

گل رز روبانی را با شیوه های مختلفی می شود ساخت.

عرض روبان را با توجه به اندازه دلخواه گلتان در نظر بگیرید .هرچی عرض روبان بیشتر باشد گل بزرگتر هست و بلعکس!

هر مقدار برای عرض در نظر گرفتین برای طول هم همان اندازه خواهد بود. 18 مربع که اندازه هر ضلعش 4 سانتی متر باشد از روبان ببرید.

با یک حرارت ملایم مثل شمع اطراف مربع ها را بسوزانید

.یک تکه روبان به طول 15 سانت را برای هسته و مرکز گل از لبه لوله کنید و قسمت انتهای آن را با نخ و سوزن محکم بدوزید.

دونه دونه گلبرگ ها را به هسته اضافه کنید.

ساير تصاوير

آموزش ساخت گل رز روبانی - هایپرکلابز آموزش ساخت گل رز روبانی - هایپرکلابز آموزش ساخت گل رز روبانی - هایپرکلابز
منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب