چگونه از قطره ها و پمادهای چشمی استفاده کنیم؟- هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 7 سال پیش
 چگونه از قطره ها و پمادهای چشمی استفاده کنیم؟- هایپرکلابز هایپرکلابز :

برای کاربرد این داروها اگر از آیینه استفاده کنید یا فرد دیگری پماد چشمی را برای شما بمالد و یا قطره را بچکاند استفاده از آنها بسیار آسان تر خواهد بود نکات زیر قطعا در کاربرد صحیح این داروها به شما کمک میکند.

1) دست خود را با آب و صابون به خوبی بشویید.قطره چشمی و پماد چشمی
2) نوک لوله پماد چشمی و یا قطره چکان را با دقت نگاه کنید تا خراب نشده باشد.
3) مراقب باشید نوک آنها با چشم شما و یا هر چیز دیگری تماس پیدا نکند نوک لوله پماد یا قطره چکان نباید به هیچ وجه آلوده شود.
4) در حالی که سر خود را به عقب خم کرده اید پلک پایینی خود را با انگشت نشانه پایین نگه دارید تا یک فضای پاکت مانند بین پلک و چشمتان ایجاد شود.

5) با دست دیگرتان قطره چکان یا لوله پماد را رو به پایین بگیرید و تا حد امکان آنرا به چشمتان نزدیک کنید مراقب باشید که با چشمتان تماس پیدا نکند.
6) در حالی که به بالا نگاه میکنید با ملایمت قطره چکان را فشار دهید به طوری که یک قطره از آن داخل فضای پاکت مانندی که بین پلک و چشمتان درست کرده اید بچکد. در صورت مصرف پماد لوله را فشار دهید تا پماد وارد این فضای پاکت مانند شود، سپس انگشت نشانه تان را از روی پلک پایین بردارید.

7) در صورت استفاده از قطره، چشم خود را به مدت 2 تا 3 دقیقه ببندید و سرتان را به جلو خم کنید به طوری که کف اتاق را نگاه میکنید .سعی کنید چشمتان را بسته نگاه دارید پلک نزنید و پلک ها به هم فشار ندهید ولی در ارتباط با پماد با ملایمت پلک بزنید و سپس به مدت 1 تا 2 دقیقه چشمتان را ببندید.
8) پس از مصرف قطره، یک انگشت خود را بر روی مجرای اشکی قرار دهید و با ملایمت فشار دهید.
9) با یک دستمال کاغذی پماد یا قطره های اضافه ی روی پلک و مژه ها را پاک کنید.

10) اگر لازم است که بیشتر از یک قطره در چشم بچکانید حداقل 5 دقیقه صبر کنید و سپس قطره بعدی را به همین صورت بچکانید.
11) سپس در قطره یا لوله پماد را محکم ببندید نوک لوله و قطره چکان را نشویید و آب نکشید
12) دست های خود را بشویید تا پماد یا قطره های روی آن تمیز شود.

نکات مهمی که باید مد نظر داشته باشیم
• دقیقا طبق دستور پزشک دارو را مصرف کنید.
• دفعاتی که باید پماد و یا قطره استفاده شود را فراموش نکنید.
• دقیقا به همان تعداد قطره که پزشک دستور داده بچکانید.
• اگر از پماد و قطره در یک چشم استفاده میکنید همیشه ابتدا قطره را در چشم بریزید و پس از 5 دقیقه از پماد استفاده کنید.

• در فصل تابستان میتوانید پماد و قطره را در فاصله ی مصرف در یخچال نگهداری کنید.
• اجازه ندهید دیگران از قطره یا پمادهای شما استفاده نمایند.
• قطره و پماد را پس از دو هفته از اولین مصرف دور بیندازید
• قطره و پماد را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
• در هر بار مراجعه داروهای چشمی خود را همراه داشته باشید.

منبع :http://rastineh.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب