قهوه- هایپرکلابز

قهوه- هایپرکلابز هایپرکلابز :

بر اساس مقاله به چاپ رسيده در مجله بيماري‌هاي آلزايمر و ذهني و تحقيقات دانشمندان دانشگاه فلوريداي جنوبي، آزمايش بر روي موش‌ها حاكي از وجود تركيبي در قهوه است كه موجب افزايش سطح فاكتوري بحراني در خون مي‌شود كه در غلبه و پيشگيري از بيماري آلزايمر بسيار مفيد است.
اين تركيب جزئي از مواد كافئيني در قهوه است كه موجب عدم زوال حافظه مي‌شود. مطالعات گذشته نشان مي‌دهد كه مصرف روزانه قهوه و كافئين در ميانسالي خطر ابتلا به بيماري‌هاي آلزايمر را كاهش مي‌دهد.
به گزارش ساينس‌ديلي، تحقيقات بر روي موش‌ها و بررسي تركيبات قهوه نشان مي‌دهد كه كافئين موجود در قهوه موجب افزايش سطح فاكتور رشدي به نامGCSF مي‌شود؛GCSF نام مخفف «عوامل محرك كولني گرانولوسيت» است.
قهوه علاوه بر اين تركيبات، اجزاي مهم ديگري نيز دارد كه قادر است بر بسياري از بيماري‌هاي شناختي ديگر غلبه كند.
تحقيقات حاكي از اين است كه قهوه بهترين منبع كافئين است زيرا اين تركيب و كافئين موجود در قهوه بيشترين افزايش را در ميزان فاكتور رشد در خون ايجاد مي‌كند، در حالي كه ساير منابع كافيئن مانند نوشيدني‌هاي كربناتي، نوشيدني‌هاي انرژي‌زا و چايي قادر به چنين افزايشي نيستند.

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب