جلوگیری از آلرژی با دادن به موقع موادغذایی جامد به نوزادان- هایپرکلابز

MOZHGAN ZAREH 9 سال پیش
جلوگیری از آلرژی با دادن به موقع موادغذایی جامد به نوزادان- هایپرکلابز هایپرکلابز :

بر اساس تحقیق دانشگاه ساوت همپون انگلستان، درحالی‌ که نوزادان از 4 تا 6 ماهگی تحمل غذای جامد را دارند اما هفته هفدهم بهترین زمان است.
به گزارش به نقل از ایسنا ؛ سرپرست این تحقیق کیت گریمشاو متخصص تغذیه در دانشگاه ساوت همپتون در انگلیس اظهار کرد: مصرف غذای جامد به همراه شیر مادر به گسترش قدرت سیستم ایمنی نوزاد کمک می‌کند و موجب آمادگی آن در مبارزه با آلرژی می‌شود.
مصرف غذای جامد به همراه شیر مادر برای سیستم ایمنی نوزادان سودمند است. سیستم ایمنی بدن با این روش مکانیسم تولرژون دربرابر مواد جامد را آموزش می‌بیند.
با توجه به نتایج این تحقیق، محققان توصیه کرده‌اند: هفته هفدهم زمان بسیار مناسبی برای مصرف غذاهای جامد به نوزاد است، اما پیش از این زمان موجب افزایش بیماری‌های آلرژی و بعد از این زمان موجب افزایش تحمل در برابر مواد غذایی جامد در نوزاد می‌شود.
درحالی‌ که نوزادان از 4 تا 6 ماهگی تحمل غذای جامد را دارند اما هفته هفدهم بهترین زمان است.
این تحقیق بر روی 1140 نوزاد انجام شد. در41 نوزاد در 2 سالگی آلرژی غذایی بوجود آمد. رژیم غذایی این نوزادان در مقایسه با رژیم غذایی 82 نوزاد دیگر متفاوت بود.
محققان دریافتند گسترش آلرژی در کودکانی که غذاهای جامد را زودتر ازهفته‌های شانزدهم و هفدهم، آغاز کردند در مقایسه با دیگر کودکان بیشتر بود. این کودکان با شیرگاو تغذیه می‌شدند.
نتایج این تحقیق در نشریه امراض کودکان منتشر شده است.

منبع :http://iranbanou.com/magazin.aspx?id=128835&mgn=جل...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب