چگونه به مصدومان حوادث رانندگی کمک کنیم ؟- هایپرکلابز

نوا صادقی 8 سال پیش
چگونه به مصدومان حوادث رانندگی کمک کنیم ؟- هایپرکلابز هایپرکلابز :

حوادث رانندگی
شدت حوادث رانندگی از سقوط دوچرخه تا تصادف شدید با اتومبیل، متفاوت است. محل حادثه اغلب به دلیل ترافیک در حال حرکت، پر از خطرهای جدی است.
بیخطر کردن محل حادثه قبل از حاضر شدن بر سر مصدومان، بسیار حیاتی است. این اقدام به شما امکان میدهد که از خود، مصدوم و سایر افراد عبورکننده از جاده، حفاظت کنید. به محض بیخطر شدن محل، به سرعت وضعیت مصدومان را ارزیابی کرده، درمان را اولویتبندی کنید. به مصدومانی که به کمکهای اورژانس نیاز دارند، قبل از دیگران رسیدگی کنید.

بی خطر کردن محل
- ابتدا از امنیت خود مطمئن شوید و از انجام کاری که ممکن است شما را به مخاطره بیندازد، پرهیز کنید.
- اتومبیل خود را در محلی امن و کاملاً با فاصله نسبت به محل حادثه پارک کنید و چراغهای خطر آن را به حالت چشمکزن قرار دهید.
- هرگز در عرض یک جاده عریض ندوید.
- در شب، لباسی بپوشید یا چیزی حمل کنید که روشن یا منعکسکننده نور باشد و از چراغ قوه استفاده کنید. پس از انجام موارد فوق، احتیاطهای کلی زیر را رعایت کنید:
- چند ناظر را برای هشدار دادن به سایر رانندگان و کاستن از سرعت آنها روانه کنید.
- حداقل به فاصله ۴۵ متر از محل حادثه در هر دو طرف آن، مثلث یا چراغ هشداردهنده قرار دهید.
موتور تمام وسایل نقلیه آسیبدیده را خاموش کرده، در صورت امکان، مخزن سوخت را در ماشینهای دیزلی و موتور سیکلتها خاموش کنید.
- وسیله نقلیه را بیحرکت کنید. اگر وسیله نقلیه روی چهارچرخ است، ترمز دستی را کشیده، اتومبیل را در دنده قرار دهید و یا چند قطعه سنگ بزرگ را درست در جلوی چرخها بگذارید. اگر وسیله نقلیه چپ کرده است، سعی نکنید آن را برگردانید اما از واژگون شدن آن پیشگیری کنید.
- مراقب خطرهای فیزیکی باشید. اطمینان حاصل کنید کسی سیگار نمیکشد. گروه خدمات اورژانس را از وجود خطوط نیروی آسیبدیده، سوخت پخش شده و هرگونه وسیله نقلیهای که نشانه «خطر شیمیایی» دارد، آگاه سازید.
نشانههای خطر شیمیایی پلاک خطر شیمیایی (شکل زیر) نشان میدهد که وسیله نقلیه در حال حمل یک ماده خطرناک است. ماهیت این خطر بالقوه با یک نشانه (شکلهای سمت راست) مشخص میشود. خدمات اورژانس قادر به تفسیر این اطلاعات خواهد بود.

مواد خطرناک
در هر حادثه (رانندگی) ممکن است عوارضی مثل ریزش مواد خطرناک یا فرار گازهای سمی رخ دهد. ناظران را از صحنه حادثه دور کرده، موافق جریان باد بایستید. به علامتهای «خطر شیمیایی» روی وسایل نقلیه توجه کرده، گروه خدمات اورژانس را در جریان قرار دهید. اگر در مورد امنیت خود یا مفهوم یک نشانه مشکوک هستید، از محل فاصله بگیرید. در صورتی که ریزش مواد وجود دارد و یا روی نوار بالا و چپ علامت «خطر شیمیایی» حرف « e » به چشم میخورد (حرف « e » به معنای خطر امنیت عمومی است)، به دقت مراقب اوضاع باشید.

بررسی وضعیت مصدومان
به سرعت تمام مصدومان را ارزیابی کنید. اگر بیش از یک مصدوم وجود دارد، ابتدا به آنهایی که ممکن است آسیبهای تهدیدکننده حیات (مثل سوختگی یا زخم شدید) داشته باشند، رسیدگی کنید.
در صورت امکان، مصدومان را در همان وضعیتی که با آنها مواجه شدید، درمان کنید؛ تنها در صورتی که مصدومی در خطر باشد یا به منظور ارایه درمان نجاتبخش، میتوانید وی را جابهجا کنید. محل را بهطور کامل جستجو کنید تا از مصدومانی که به مناطق دورتر پرتاب شدهاند یا از آنهایی که به خاطر منگی، بیهدف حرکت کرده و از محل دور شدهاند، غفلت نکرده باشید.
اگر مصدومی در داخل یا زیر یک وسیله نقلیه گیر افتاده است، به کمک خدمات آتشنشانی و نجات احتیاج خواهید داشت. بنابراین در اسرع وقت با این مراکز تماس بگیرید.

نحوه برخورد با مصدومان داخل وسیله نقلیه:
در زمانی که شما مصدوم را از نظر وجود آسیبهای بالقوه تهدیدکننده حیات ارزیابی میکنید، ناظران میتوانند با نگه داشتن سر مصدوم، به شما کمک کنند.
در برخورد با یک مصدوم، ابتدا یک ارزیابی اولیه انجام دهید و در صورت امکان، به آسیبهای تهدیدکننده حیات رسیدگی کنید. در مورد هر مصدومی که در حوادث رانندگی آسیب دیده است، همیشه فرض کنید که آسیب گردن (نخاع) وجود دارد و سر مصدوم را تا رسیدن نیروهای کمکی، با دست نگه دارید. در مدتی که منتظر رسیدن کمکهای تخصصی هستید، علایم حیاتی مصدوم (سطح پاسخدهی، نبض و تنفس) را کنترل و ثبت کنید .

نحوه برخورد با مصدومان روی جاده:
پس از اطمینان از بیخطر بودن اوضاع، مصدوم را از نظر وجود آسیبهای تهدیدکننده حیات بررسی کنید. مصدوم را فقط در صورتی میتوانید جابهجا کنید که کاملاً ضرورت داشته باشد.

هشدار!
مصدوم را حرکت ندهید مگر وقتی که قطعاً ضرورت داشته باشد.
اگر لازم باشد مصدوم را حرکت دهید، روش مورد استفاده برای جابهجا کردن مصدوم بسته به وضعیت وی و نیز وجود یا عدم وجود نیروهای کمکی، فرق میکند.
از یک ناظر بخواهید که موقعیت وسیله نقلیه و مصدوم را نشانه گذاری کند؛ این اطلاعات برای پلیس مفید است.

منبع :https://www.facebook.com/pages/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب