روانکاوی افراد از روی نام- هایپرکلابز

راحله ... 7 سال پیش
روانکاوی افراد از روی نام- هایپرکلابز هایپرکلابز :

آیا از روی نام هر فردی می توانیم پی به شخصیت وی ببریم و روحیات وی را بشناسیم.
یکی از عوامل تاثیرگذار در تفسیر شخصیتی افراد نام تعیین شده برای فرد می‌باشد. نام هر فرد در هنگام تولد نشان‌دهنده شخصیت و خصوصیات و خصلتهای فردی، چگونگی و میزان حساسیت فرد موردنظر در رابطه با جذب افراد و اتفاقاتی که در طول مسیر زندگی ممکن است برای او اتفاق بیافتد می‌باشد.
دانستن اطلاعاتی در رابطه با نام هر فرد کمک می‌کند تا در خودشناسی، دورنمای زندگی، سطح انرژی خود و طرز رفتار خود تغییراتی داده و آنها را به بهترین نحو شکل دهد. همچنین این اطلاعات به فرد کمک می‌کند تا از پتانسیل‌های خود در جهت موفقیت یا تلاش در آینده آگاهی‌های لازم را داشته باشد.
نام فرد خصوصیات خاصی را با خود حمل می‌کند
نام بیش از یک برچسب عمل می‌کند در واقع نام آهنگی شیرین و ارتعاش است. نام برای فرد و اطرافیان او یک تصویر یک احساس و یا یک خاطره را به یاد می‌آورد. نام فرد می‌تواند یک نفوذ و تاثیر قدرتمند داشته باشد.
ما اغلب نام خود را با صدا‌کردن دیگران می‌شنویم و جای هیچ تعجبی نیست که نامی را که نماینده ماست با خود خصوصیات خاصی را حمل می‌کند. وقتی شما خودتان را معرفی می‌کنید یا حتی درباره خودتان فکر می‌کنید، شما تصویری می‌سازید که محدوده‌ای از کیفیت‌هاست و در واقع نشان می‌دهد نوع دفاع از خود چگونه است و چگونه به دورنمایی از توانایی‌های بالقوه خود و ضعف‌های خود فکر می‌کنید.
تاثیر شخصیت پدر و مادر بر شخصیت فرزند
امیر‌هوشنگ مهدیار روانشناس می‌گوید: افراد نام خود را انتخاب نمی‌کنند و زمانی که نام آنها انتخاب می‌شود شخصیت آنها شکل گرفته و اوایل زندگی آنها می‌باشد و بیشتر با در نظر گرفتن شخصیت پدر و مادر می‌توان به شخصیت آنها پی برد.
وی افزود: طبعا اگر پدر و مادر در چنین نامی را انتخاب کرده باشند و افرادی با شخصیت باشند از لحاظ ارثی و هم از لحاظ نخوه‌ی تربیت‌کردن فرزند آنها، اثر سالمی را خواهد گذاشت.در نتیجه کودک نیز همانند پدر و مادرش دارای شخصیتی معقول است و شخصیت او با شخصیت خانواده‌اش و ارزش‌های آنها ارتباط خاصی دارد.
وی با اشاره به نظر روان‌شناسی قدیم می‌گوید: در قدیم توصیه می‌شد اسامی برای افراد انتخاب شود که بعدها از آن خوششان بیاید و احساس غرور و شادابی داشته باشند نه اینکه مورد تمسخر قرار بگیرند.
وی در خصوص تاثیر مهربانی و خشونت بر شخصیت افراد عنوان کرد: اگر شخصی مهربان باشد به علت اینکه پدر و مادر مهربانی داشته است. باعث می‌شود او نیز مهربان باشد و شخصیت مهربان‌تری داشته باشد نه اینکه اسم تاثیر داشته باشد بلکه نحوه‌ی تربیت پدر و مادر روی او تاثیر می‌گذارد.
تاثیر معانی نام‌ها برروی افراد
معمولا وقتی فردی نامی خشن دارد ناخود‌آگاه روحیه خشونت بر او غلبه خواهد کرد ولی اسامی که بر مهربانی انسان تاکید دارند خواه و ناخواه روحیه مهربانی را در ضمیر نا‌خودآگاه افراد ایجاد می‌کند، کمتر کسی پیدا می‌شود که دنبال معنی اسمش نگردد. همین که افراد معنی اسمشان را می‌فهمند، بطور خود‌آگاه تلاش می‌کنند رفتاری مطابق با نامشان داشته باشند. وقتی مردی در طول زندگی‌اش نام خودش بارها و بارها می‌شنود ناخود‌آگاه این اسم ملکه ذهنش می‌شود و تاثیر جدی در روحیه‌اش می‌گذارد. معمولا افرادی که نام خانوادگیشان با حروف ابتدایی الفبا شروع می‌شود استرس کمتری دارند اما آنهایی که با حروف پایانی شروع می‌شود، استرس بیشتری دارند.
در پایان بازی اسم‌ها با شخصیت انسان تمام‌شدنی نیست و حتی شاید روزی برسد که به دلیل اثبات تاثیرات مخرب یک نام بر روی شخصیت و روح انسان استفاده از یک اسم در جامعه ممنوع شود تا سلامت روانی جامعه به هم نریزد.

منبع :http://www.hidoctor.ir/94912_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب