خطرات اختلالات خواب در سالمندان- هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 7 سال پیش
خطرات اختلالات خواب در سالمندان- هایپرکلابز هایپرکلابز :

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که الگوهای خواب گسسته با صدمه به مغز سالمندان، خطر سکته مغزی را در آنها افزایش می دهد.محققان دانشگاه تورنتو متوجه شدند که خواب گسسته با میزان بیشتر گرفتگی عروق در مغز و افزایش محرومیت بافت مغزی از اکسیژن ارتباط دارد که هر دوی آنها می توانند به سکته مغزی منجر شود.

مغز 315 فرد 90 ساله را که خواب آنها به طور 24 ساعته برای دستکم یک هفته کامل کنترل شده بود، بررسی کردند.در مجموع 61 درصد از مغزها دارای علائم متوسط تا شدید آسیب رگ های خونی بودند و در مغز 29 نفر علائمی از سکته مغزی مشاهده شد.

افرادی که گسستگی خواب بیشتری داشتند 27 درصد بیشتر احتمال داشت که گرفتگی شدید عروق در مغزهایشان داشته باشند و خطر علائم قابل روییت محرومیت از اکسیژن به ازای هر دو بیداری اضافی در هر ساعت خواب ، 30 درصد افزایش می یافت.

با این وجود محققان می گویند که چند راه برای نتیجه گیری از این یافته ها وجود دارد اول اینکه گسستگی خواب به چرخه خون در مغز آسیب می زند، دوم انکه چرخه ضعیف خون در مغز موجب گسستگی خواب می شود و یا اینکه هر دو توسط یک عامل خطر ساز دیگر ایجاد می شوند.

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب