معرفي جديدترين معيار زيبايي !- هایپرکلابز

M* Razaghi 10 سال پیش
معرفي جديدترين معيار زيبايي !- هایپرکلابز هایپرکلابز :

جواني خصوصيات خاص خود را دارد که هيچ گريزي از آن نيست، يکي از نيازهايي که به شکل مستقيم با سن جواني ارتباط دارد ، نياز به آراستگي است به طوري که کليه جامعه شناسان و روان شناسان متفق القول هستند که جوانان در سني خاص نياز به پوشيدن انواع خاصي از لباس و آرايش مو را دارند که حس خود نمايي آنان را تا حد زيادي مرتفع ساخته و از طرفي داراي رنگ هاي شاد و جذاب باشد.از طرفي دين مبين اسلام نيز همواره بر آراستگي تاکيد کرده و به آن توجهات خاصي داشته است ، اما مرز بين آراستگي و آنچه به عنوان "خود نمايي غير معقول" شناخته مي شود چيست؟بسياري معتقدند که معيارهاي زيبايي در قرن بيست و يکم تغيير کرده و ديگر معيارهايي که در گذشته وجود داشت، به طور کلي از ميان رفته است، به طور مثال آدمي که در 80-70 سال پيش زندگي مي کرد به مغزش هم خطور نمي کرد که روزي معيارهاي زيبايي از افراد سياه پوست يا دورگه وام گرفته شود و داشتن لبان کلفت و بزرگ، پوستان بسيار تيره که امروزه به نام پوست "برنزه" معروف است، موهاي زبر و مواج يا داشتن ابروان بسيار نازک جزو معيارهاي زيبايي باشد.هر کدام از ما تمايل داريم تا ضمن آنکه از ديگران تقليد مي کنيم ، وجوه و شاخصه هاي خاص خود را نيز دارا باشيم و بر همين اساس است که مدها مدتي مورد پذيرش قرار گرفته و بعد از مدتي ديگر با اقبال عمومي مواجه نشده و به اصطلاح "دمده" مي شوند و اين اتفاق زماني مي افتد که يک مد بسيار فراگير شود. بدين ترتيب که ابتدا طرح يک لباس يا يک نوع آرايش مو و صورت به طبقات بالاي جامعه نفوذ کرده و سپس به سرعت بدل هاي آن به طبقات پايين تر مي آيد و آنگاه است که طبقه بالا براي حفظ برتري خود به يک مد جديد روي مي آورد.

ايران در حالي جشنواره مد و لباس خود را سال به سال برگزار مي کند که شبکه هاي ماهواره اي در هر 3 دقيقه به معرفي وارائه يک مد جديد مي پردازند و تنها ترکيه به عنوان يکي از کشورهاي توليد کننده مانتو، هر دو هفته بين 6 تا 7 طرح جديد را به ايران صادر مي کند.

دکتر "محمود توکلي" روانشناس، در اين باره چنين مي گويد: زيبايي در هر جامعه و در هر دوراني مورد توجه مردم است و خوب يا بد نمي توان انکار کرد که همواره يکي از امتيازات افراد به شمار مي رفته است. تا اينجا نه تنها هيچ مشکلي وجود ندارد بلکه اهميت ندادن منطقي آن به خصوص در ميان جوانان مطلوب نيست.

اما اين مسئله آن زماني نگران کننده مي شود و حتي در بسياري از موارد شکل بيماري به خود مي گيرد که از حالت عادي خود خارج شده و تمام فکر و ذهن يک فرد را به خود معطوف کند به نحوي که در بسياري از مواقع باعث بروز انواع بيماري و ناهنجاري مي شود. براي مثال کساني که بيش از اندازه به زيبايي خود اهميت مي دهند يا دچار اعتماد به نفس کاذب مي شوند يا اينکه اعتماد به نفس خود را به شکل کامل از دست مي دهند که هر دوي اين حالات مي تواند خطر ناک باشد.وي اضافه مي کند: از طرفي توجه به اين معضل سبب مي شود تا مهمترين و پر اهميت ترين مسئله در زندگي جوانان اين مسئله شده و بنابراين آنان را از بسياري از فعاليت هاي اجتماعي باز مي دارد يا آنکه باعث مي شود اگر چنانچه به فعاليت اقتصادي اي مشغول هستند نتيجه کليه فعاليت هاي خود را صرف اين امر کنند. اين مسئله دلايل گوناگوني دارد. اگر چه جوانان در تمام دنيا به اينگونه معيارها توجه دارند ، اما جواناني که در جوامع در حال گذار زندگي مي کنند، بيشتر در معرض اين مسئله قرار دارند ، به طوري که استفاده از بسياري از مارک هاي معروف به اندازه اي در اين کشورها خريدار دارد که در خود کشورهاي توليد کننده اگر به اين قيمت ها عرضه شود خريدار ندارد. براي مثال در ايران ممکن است جواني که در سطح زندگي متوسط و حتي متوسط رو به پايين قرار دارد ، مايل باشد که خود را با جديدترين معيارهاي مد و زيبايي منطبق سازد و در اين راه از هيچ کوششي حتي تحت فشار گذاشتن خود يا خانواده اش هم دريغ نمي کند.

افرادي که از اعتماد به نفس کمتري برخوردارند و علاوه بر آن هيچ مزيت فکري و عقيدتي ندارند سعي مي کنند که بسياري از ضعف هاي خود را با پوشيدن لباس ها و جواهرات گران قيمت و مد روز پنهان کنند و بدين وسيله خود را در معرض تحسين هاي ديگران قرار دهند.
روح الله صاحبي، مشاور امور فرهنگي استانداري تهران معتقد است بي توجهي و مقاومت چندين ساله در برابر جريان پوياي مد و محدوديت در تنوع رنگ ها باعث شد که زنان و نوجوانان ما به الگو برداري از منابع غير رسمي رو بياورند و مافياي مد اروپا با استفاده از اين خلاء مد غرب را با اندکي تعديل و قيمت ارزان وارد ايران کرد .

وي که از اين موضوع به عنوان "رها شدگي فرهنگي" نام مي برد و معتقد است که در ابعادي گسترده ، هويت ايراني – اسلامي را نشانه مي رود ، مي افزايد: بر همين اساس دولت چند سال است که فکر برگزاري جشنواره هايي را کرده است که در آن مدهاي ايراني- اسلامي عرضه شود و طراحان داخلي بتوانند لباس هاي خود را در معرض نمايش بگذارند.

با اين حال بسياري از تحليل گران اجتماعي و طراحان مد و لباس برگزاري اين جشنواره هاي دولتي را نا موفق ارزيابي مي کنند و معتقدند دولت با ورود نابجا به عرصه ساماندهي مد و لباس الگو برداري سطحي از نمونه هاي خارجي را به نمايش گذاشته است.ايران در حالي جشنواره مد و لباس خود را سال به سال برگزار مي کند که شبکه هاي ماهواره اي در هر 3 دقيقه به معرفي وارائه يک مد جديد مي پردازند و تنها ترکيه به عنوان يکي از کشورهاي توليد کننده مانتو، هر دو هفته بين 6 تا 7 طرح جديد را به ايران صادر مي کند و در مقابل اين جريان پويا و گاه تهاجمي مد در جهان است که منتقدان حرکت طراحان دولتي جشنواره مد و لباس را لاک پشت وار و بسيار دور از نيازهاي روز جامعه ارزيابي مي کنند. بر همين اساس يکي از کارهايي که در اين راستا در حال انجام است طرح ساماندهي مد و لباس است که متولي آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و هيات وزيران در اين راستاد مبلغ يک ميليارد ريال جهت تحقق اهداف قانون ساماندهي مد و لباس از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني شده قانون بودجه سال 86 کل کشور در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرارداد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.بعلاوه ساماندهي مد و لباس در کميسيون فرهنگي مجلس مي تواند گامي بلند براي تطابق فرهنگ ايراني با پوشش ايرانيان باشد.

کاربران عزيز تبياني : اما شايد بهترين راه براي آنکه چهره ي شهرمان با پوشش ها ي نا مطلوب وزننده خراب نشود وجوانانمان تمام فکر وذکرشان برنزه شدن امروز وسفيد شدن فردا و تغيير قيافه وسايز نباشد ، داشتن روش تربيتي در خانواده و مدرسه بهترين راه حل است. براي داشتن جواناني شاد ، توانا ، بالنده ، با اعتماد به نفس و مهم تر از همه با ايمان بايد از همان ابتداي کودکي شروع کنيم . فردا دير است .هرروزي را که ما از دست دهيم ،هستند افرادي که از غفلتمان سوء استفاده کنند و بزرگ ترين سرمايه هاي زندگي مان - فرزندانمان _ را به دنبال خواسته هايخود بکشند .

پس پدر ومادر هاي تبياني ، هشيار باشيد!

منبع :http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=75809

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب