قربون و صدقه‌های شبانه روزی !!!- هایپرکلابز

ЋaMiD KaZeMi 8 سال پیش
قربون و صدقه‌های شبانه روزی !!!- هایپرکلابز هایپرکلابز :انسان موجودی است چند بعدی و چند وجهی که اغلب در روابط دو طرفه با جامعه نیازهای خود را برآورده می کند. هم دوست دارد دیگران از او تعریف کنند و هم تمایل به ادامه روابط خود با دیگران دارد به همین منظور کمی از چاشنی تعریف اطرافیان برای حفظ روابط بین فردی استفاده می کند.

این امر در صورتیکه در حد تعادل باشد قابل قبول است اما احتمالاً همه ما در طول شبانه روز به انسان هایی برخورد کرده ایم که همه موجودات بشری حتی بدون استثنا قرار دادن ژن های مشترک یا همان نسب خویشاوندی همگی را به یک لقب می خوانند،عزیزم.

گاهی این ابراز احساسات شدید تر شده و واژه هایی ازجمله گلم، الهی قربانت بشم، فقط تو، عزیزمی و ...برای تمامی افراد از والدین گرفته تا همکار و همسایه طبقه بالا به طور یکسان کاربرد دارد و برای تمامی این افراد استفاده می شود.

به هر حال روی خوش و ابراز احساس واقعی و پرهیز از دورویی رفتاری است که شاید به ندرت بتوان در اطرافیان دید و بعید است صداقت محض پشت این همه تعریف ها باشد با این همه از قدیم هم گفته اند که اندازه نگه دار که اندازه نکوست.

گاهی متأسفانه برخی از ما به قدری درگیر زندگی و خواسته ها و روابط اجتماعی می شویم که چشم ها را بر روی تمامی واقعیت ها بسته و سرا پا ثنای مسئول و یا اطرافیان خود را می گوییم.

برخی از این چاپلوس ها یا همان بادمجان دور قاب چین ها که دیگر از بادمجان هم گذشته به مرحله سیب زمینی بودن رسیده اند انگار نسبت به حقایق دچار بی حسی موضعی شده اند، چراغ خاموش همچنان به تمجید از افراد خاصی می پردازند و در این زمینه بزرگ نمایی های خارق العاده ای را هم انجام می دهند

زبان سرخ تمجید گرایی سر سبز حقیقت بینی دهد بر باد

تعریف های بی پایه و اساس که حکم همان چاپلوسی را دارد این روزها حجابی شده است بر روی چشمان و بیان انتقادی ما. این روزها در اداره یا کارخانه و یا هر جای دیگری که کار می کنیم شاهد این مسئله بوده ایم که اگر خطا یا لغزشی از مسئولی رخ دهد به ندرت فرد شجاعی لب به انتقاد گشوده و متذکر مسئله می شود، اگر هم همچون ستاره سهیل قهرمانی پیدا شد که این مهم را انجام دهد اطرافیان خطاب به او یادآور این نکته می شوند که زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد....

برخی از این چاپلوس ها یا همان بادمجان دور قاب چین ها که دیگر از بادمجان هم گذشته به مرحله سیب زمینی بودن رسیده اند انگار نسبت به حقایق دچار بی حسی موضعی شده اند، چراغ خاموش همچنان به تمجید از افراد خاصی می پردازند و در این زمینه بزرگ نمایی های خارق العاده ای را هم انجام می دهند.

چاپلوسی

پشت پرده تعریف ها

خیلی از ما زمینی ها فکر می کنیم اگر به ثنای مسئول و یا افراد خاصی بپردازیم زندگی مان از این رو به آن رو شده و اگر چاپلوسی را در حوزه کاری خرج کنیم حتماً ما را جهت اخذ پاداش روانه حسابداری می کنند. متأسفانه هستند افرادی که فقط زبان به خوبی و تعریف می گشایند حال به هر نیتی. از بهترین وضعیت گرفته یعنی همین نکته که نمی خواهند کسی از دست آن ها ناراضی باشد و یا اینکه نمی توانند حقایق را بگویند تا بدترین حالت این که برای منحرف کردن و فریب طرف مقابل از چرب زبانی استفاده می کنند. با این همه مکرر شنیده ایم و خوانده ایم که دوست واقعی تو کسی است که علاوه بر خوبی،عیب و بدی های تو را نیز بازگو کند.

از آن سوی بام نیفتیم

روابط اجتماعی و بین فردی همچون طیفی است که نباید از این سویش بیفتی و نه از آن سو. نه فقط این که زبانت به تخریب اشخاص باز شود و نه تنها ثناگوی بی جهت اطرافیان باشی.

متأسفانه برخی از افراد زاده شده اند برای از ریشه زدن بنده های خدا، زبانشان به خوبی و گفتن از واقعیت های خوب نمی چرخد. همیشه عینک انتقاد را بر چشم دارند و زبان تذکر در دهان. در این رابطه نیز بزرگان دین می فرمایند که آنان را که همیشه عیب جو ترند از خود دور کن.

برخی از این افراط در تعریف و تمجید های بیجا کار دست شخص داده و فرد با شنیدن صفات پسندیده، دچار نوعی غرور و توهم می شود و همین خود پسندی زنجیروار صفات اخلاقی دیگر را نیز به همراه خواهد داشت.

چاپلوسی که این روزها رابطه مستقیم با سیستم بوروکرات(اداری) ما پیدا کرده است به یکی از اجزای روند اداری تبدیل شده است و تعریف ها از مدیر مربوطه باعث می شود که وی سرگرم لذت شنیدن تعاریف و تمجیدها شود و از نقاط ضعف مدیریت خود بی خبر شود و دود همین نکته در چشم کارمندان می رود.

برخی از این افراط در تعریف و تمجید های بیجا کار دست شخص داده و فرد با شنیدن صفات پسندیده، دچار نوعی غرور و توهم می شود و همین خود پسندی زنجیروار صفات اخلاقی دیگر را نیز به همراه خواهد داشت

امیر عارفان چه زیبا در نهج البلاغه می فرمایند که «ستودن بیش از آنچه که سزاوار است نوعی چاپلوسی و کمتر از آن نیز درماندگی یا حسادت است.»همچنین امام به شخصی که در ستایش ایشان افراط کرد و آنچه در دل داشت نگفت، فرمود«من کمتر از آنم که بر زبان آوردی و برتر از آنم که در دل داری.»

القصه اینکه هیچ لذتی در گفتن حقیقت وجود ندارد چرا که هم تخریب ها و هم چاپلوسی ها دوامی نداشته و همگی زود گذر هستند. در کنار این که می توان هم دل افراد را با خود نگه داشت وهم آن ها را ناراحت نکرد، می شود در لفافه و بدون هیچ غرضی وقایع اخلاقی ایشان را نیز گفت البته بدون هیچ دلخوری. این مسئله خود نوعی هنرمندی به شمار می رود که بتوان عیب های نزدیکانمان را کادو پیچ شده و به بهترین نحو به آن ها گفت.

منبع :http://www.kamranieh.com/

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب