تو هنوز هم زیباترینی- هایپرکلابز

معصومه شوقي 10 سال پیش
تو هنوز هم زیباترینی- هایپرکلابز هایپرکلابز :

زیبایی چیست؟ مهربانی، افسونگری یا مهارتهای غیرقابل رقابت؟ تجربیاتی که تکرارناپذیر و مسحورکننده به نظر میآیند و هریک از آنها رد پایی بر چهره ما باقی میگذارد؟

تو هنوز هم زیباترینی

وقتی مادر بزرگ بدون این‌که به بافتنی نگاه کند، تند تند آن را می‌بافد، سهیلا نوه یازده ساله‌اش مبهوت می‌شود. او با چشمانش مسیر بافت را دنبال می‌کند، اما هر بار آن را گم می‌کند و می‌گوید: مادر بزرگ یواش‌تر بباف می‌خواهم ببینم چی شد. شما چقدر استادید. چقدر قشنگ می‌بافید. چطور حتی نگاه هم نمی‌کنید.

سهیلا میتواند ساعتها بنشیند و مهارتهای باور نکردنی مادر بزرگ را نگاه کند.

او همیشه به مادر بزرگ میگوید: مامان پری خوشگلم.

زیبایی چیست؟ مهربانی، افسونگری یا مهارتهای غیرقابل رقابت؟ تجربیاتی که تکرارناپذیر و مسحورکننده به نظر میآیند و هریک از آنها رد پایی بر چهره ما باقی میگذارد؟

نقشی از یک تصادف، خالکوبی که از یک عشق باقی مانده، جراحتی باقیمانده از دعوایی از سر جوانی یا ترکیبی از همه این ویژگیها همراه نظم، ترتیب، آراستگی و خوش خویی؟

سهراب سپهری قشنگ را تعبیر عاشقانه اشیا میداند، اما زیبایی را شاید بتوان وجه دوست داشتنی هر چیز توصیف کرد.اگر این تعریف را بپذیریم باید گفت هر کسی در هر زمانی و با هر وضعی اگر دوست داشتنی باشد زیبا هم هست.


از زیبایی تا جذابیت

انسان در جوانی زیبایی ظاهری دارد، اما در سالمندی هرچقدر از این زیبایی کاسته میشود برجذابیت شخص افزوده میگردد. جامعه شناسان این جذبه و تجربه سالمندان را پشتوانه جوانان و پیشرفت جامعه میدانند.

در ادبیات ما از دیر باز تجربه با فروتنی و گشاده رویی توام بوده است، چنان که گفتهاند درخت هرچه پر بارتر، سر به زیرتر؛ بنابراین هرگاه کولهبار تجربه در میانسالی آراسته به کمال اخلاقی شود، کاریزمایی خلق خواهد کرد که همه خانواده و نزدیکان را گرد بزرگ خانواده جمع میکند. چنانکه در سالهای نه چندان دور ریش سفیدان و گیس سفیدان خانواده چنین نقشی داشتهاند.


لبخند سفید

اگر میخواهید در سالمندی زیبایی خود را حفظ کنید و افراد از اطرافتان پراکنده نشوند، گذشته از جذابیتهای درونی قبل از هر چیز باید بهداشت دهان و دندان را جدی بگیرید.

حرفهای شما هرچقدر هم که شنیدنی باشد، اگر در مجاورت شما بوی عفونت دندان احساس شود، رغبتی در شنونده ایجاد نمیشود.

در هر سنی با داشتن دندان طبیعی یا مصنوعی و حتی بدون دندان باید بهداشت دهان را رعایت کنید.

با دندانهای سالم و تمیز میتوانید لبخند زیبایی داشته باشید که شما را زیباتر میکند.

سبک زندگی، رژیم غذایی، ورزش منظم، انجام معاینات و آزمایشهای دورهای، افزایش آگاهی و آرامش و آسایش روحی از موثرترین راهکارهای کاهش عواقب و عوارض سالمندی است.
وقتی حرف از سالمندان زیبا به میان میآید قطعا منظور سالمندانی نیستند که در هفتاد سالگی از نوههای خود زیباتر باشند، منظور سالمندان هفتاد سالهای هستند که نسبت به همسن و سالان خود راست قامتتر، سالمتر و سر حالتر و با نشاطتر باشند و در چهره آنان به جای خطوط ابدی اخم و بد خلقی خطوط مسرت بخش لبخند دیده شود
زیباترینها

هر چیزی در معیارهای بشری نسبی است. وقتی حرف از سالمندان زیبا به میان میآید قطعا منظور سالمندانی نیستند که در هفتاد سالگی از نوههای خود زیباتر باشند، منظور سالمندان هفتاد سالهای هستند که نسبت به همسن و سالان خود راست قامتتر، سالمتر و سر حالتر و با نشاطتر باشند و در چهره آنان به جای خطوط ابدی اخم و بد خلقی خطوط مسرت بخش لبخند دیده شود.

کسانی که مزین به صفات زیبایی باشند هر چقدر کنارشان مینشینی خسته نمیشوی.

در مکزیک برای زنده کردن این حس در میان سالمندان، ملکه زیبایی سالمند انتخاب میکنند!

آنها نیز میدانند تغییرات جسمانی موریانهوار سلامتی و زیبایی انسان را میخورد، بیاینکه ما با خبر باشیم یک روز میبینیم چشمان درشت و زیبایمان جمع شدهاند و برای مطالعه به عینک نیاز داریم و دچار پیر چشمی شدهایم، کمکم احساس میکنیم از نظر جسمی توانایی گذشته را نداریم، رنگ از موها و درخشش از رخسارمان پریده و زیبایی قبلی در وجودمان نیست.

شوربختانه در جامعه ما توجه به ظاهر با مساله رشد اخلاقی در تعارض است و افراد پس از میانسالی کم کم به ظاهر خود توجهی نمیکنند.


زیبایی تا لحظه آخر

دکتر ایرج وثوق، روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با دوران سالمندی و اهمیت دادن به ظاهر در این دوران میگوید: سالمندان بر این باورند که چون پا به سن گذاشتهاند نباید به ظاهر و زیبایی خودشان اعتنا کنند، اما دوران سالمندی مانند دورانهای دیگر عمر دارای ویژگیهایی است که به لحاظ روانی میتواند نشاندهنده سلامت یک سالمند باشد که یکی از آنها توجه به زیبایی ظاهری”‹ بوده که نقطه مقابل افسردگی است.
تو هنوز هم زیباترینی

وی میافزاید: به لحاظ روانی سالمند سالم، سالمندی است که به خود احترام میگذارد و توجه میکند و استحمام مداوم، رسیدگی به امور درمانی، رعایت بهداشت فردی و مرتب و منظم بودن سر و وضع و لباس و ظاهر از مصادیق احترام به خود است که عزت نفس همراه میآورد. این کار نه تنها احترام خود فردبلکه احترام جامعه را نیز بهدنبال دارد.

وی میافزاید: امروزه بسیاری از بیمارانی که دچار استرس و اضطراب، ترس و افسردگی میشوند کسانی هستند که حرمت نفس ندارند.

وی تاکید میکند: اینکه وقتی سالمند میشویم به خود بیتوجه باشیم یا اینکه فکر کنیم وظیفه ما فقط خدمت به دیگران است یک تصور اشتباه است.

وی با اشاره به این واقعیت که 25 درصد سالمندان از مشکلات خلقی رنج میبرند، میگوید: وقتی سالمندی در خانواده ما هست که حتی انگیزه برای شانهزدن موهایش ندارد، ممکن است دچار افسردگی باشد. اگر چنین سالمندی در خانه دارید شاید مشاوره به او کمک کند که وضعش تغییر پیدا کند و اگر دچار افسردگی شده است، درمان شود.به هر حال خدا زیباست و آراستگی و زیبایی را دوست دارد و زیبا بودن برای هیچ کسی عیب نیست.

منبع :http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=247580

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب