نکاتی از کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی (سری پنجم: فصل چهارم)- هایپرکلابز

معصومه محمودی 10 سال پیش
 نکاتی از کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی (سری پنجم: فصل چهارم)- هایپرکلابز هایپرکلابز :

(مردها زمانی تحریک پذیر و توانا می شوند که احساس نمایند به آنها نیاز است) زمانی که مردی احساس کند که در رابطه ای نیازی به او نیست به تدریج غیر فعال و کم انرژی می شود (زنها زمانی تحریک پذیر و تونا می شوند که احساس دلبستگی بکنند ) زنی که احساس دلگرمی و محبت در رابطه ای نمی کند به تدریج احساس تکلیف اجباری به او دست میدهد.
(زمانی که به مرد فرصتی داده می شود تا استعداد هایش را رو کند، او نهایت سعی خود را می کند. تنها زمانی که احساس کند که نمی تواند موفق باشد، به خودخواهیهای زمان گذشته اش بر میگردد) (مورد نیاز کسی نبودن برای مرد مرگ تدریجی است)
زمانی که زنی ناراحت، درهم شکسته یا گیج و خسته و نومید است به چیزی که بیشتر از همه نیاز دارد یک رفاقت ساده است! نیاز دارد که احساس تنهایی نکند. نیاز دارد که دوستش بدارند و نوازشش کنند. چیزی که مورد نیاز یک زن است این است که شنونده داشته باشد. (از طریق سهیم کردن در مشکلات او به یاد می آورد که قابلیت عشق را دارد و نیازهایش برآورده خواهد شد و برای به دست آوردنش نیازی به کوشش نیست. آن وقت آرام می شود و کمتر مایه می گذارد و بیشتر بهره برداری می کند این حق اوست)
وقتی که زنی بخشش زیادی می کند نباید همسرش را سرزنش کند و همین طور هم مردی که در وظیفه اش کوتاهی میکند نباید همسرش را سرزنش کند که او منفی و غیر قابل درک است.
فهم، اطمینان و اعتماد، دلسوزی، قبول داشتن یکدیگر و حمایت از هدیگر مشکل را حل می کند نه سرزنش همسرمان!
سه مرحله ای که می تواند نجات بخش باشد:
1. مرحله اول : انگیزه
زن می توانددرد و دل های منفی خود را نسبت به همسرش بازگو کند و مرد فقط گوش کند.
2. مرحله دوم : مسئولیت
مرد باید بپذیرد که زنش مورد حمایت او قرار نگرفته و زن باید بپذیرد که حد و مرزی برای خود تعیین نکرده است. مرد می تواند با یک عذر خواهی ناراحتی زن را فروکش کند و زن می تواند با داد و بیداد نکردن، غر نزدن، درخواست های سماجت آمیز و تایید کردن همسرش حد و مرز خود را تعیین کند.
3. مرحله سوم : تمرین
مرد نیازمند این است که بداند چگونه به مرزهای یک زن احترام بگذارد و زن نیز نیاز دارد که بداند چگونه آن حد و مرز را معین کند. هر دوی آنها نیاز دارند بیاموزند که چگونه به طور محترمانه احساسات صادقانه شان را بیان کنند با این آگاهی که هم مرد و هم زن ممکن دچار اشتباه شوند.

منبع :http://hyperclubz.com
4 نفر این را می پسندند
مشاهده 0 دنبال کننده
در حال نمایش 2 دیدگاه از 2 دیدگاه
مجيد ابراهيمي مجيد ابراهيمي لايك ممنون
10 سال پیش
امير مهدی امير مهدی مرسي لايكه ممنون از مطالبت
10 سال پیش
1 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب