تحقیر شخصیت کودکان و نوجوانان را متزلزل می‌کند- هایپرکلابز

M* Razaghi 9 سال پیش
تحقیر شخصیت کودکان و نوجوانان را متزلزل می‌کند- هایپرکلابز هایپرکلابز :

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به تحقیر کودکان و نوجوانان به عنوان نوعی آزار علیه آن‌ها، نتیجه این رفتار را تزلزل در شخصیت کودکان و نوجوانان عنوان کرد.
تحقیر نوعی آزار است که به 2 صورت مستقیم و غیرمستقیم اعمال می‌شود.
تحقیر مستقیم می‌تواند جسمی و کلامی باشد. تنبیه بدنی و خطاب کردن کودکان و نوجوانان با الفاظ ناپسند نمونه‌ای از آن است.
تحقیر غیرمستقیم که به شکل، شرکت ندادن کودکان و نوجوانان در مباحث و عدم مشورت با آن‌ها است به مراتب خطرناک‌تر از تحقیر مستقیم است.
مسئولیت ندادن به کودکان و نوجوانان جزو دیگر مواردی است که به صورت غیرمستقیم آنها را مورد تحقیر قرار می‌دهد.
تحقیر بر عزت نفس و اعتماد به نفس افراد به ویژه کودکان تأثیر بسزایی دارد.
کودکان در دوران شکوفایی شخصیت‌شان هستند بنابراین تحقیر می‌تواند پارامترهای شخصیتی آنها را تحت تأثیر قرار داده و آن را متزلزل کند.
گوشه‌گیری، عدم اعتماد به توانایی‌های فردی نتیجه تحقیر کودکان و نوجوانان است که در نهایت از آنها افرادی بزهکار می‌سازد.
والدین و اولیا مدرسه باید با رفتار و گفتار و به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کودکان و نوجوانان بها دهند تا شخصیت آنها متزلزل نشود.

منبع :http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/blest_family/...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب