این اشتباه والدین فرزندان را دروغ گو می کند- هایپرکلابز

راحله ... 9 سال پیش
این اشتباه والدین فرزندان را دروغ گو می کند- هایپرکلابز هایپرکلابز :

سوزی در سن شش سالگی درباره مکانی که در آن جا بازی می کند به والدینش دروغ می گوید تیمی ده ساله به خاطر شکستن بازی کامپیوتری همسایه شان دروغ می گوید. برای این که شانس دروغ گو شدن فرزندتان کم تر شود راه های بسیار ساده ای وجود دارد. خانواده ها اغلب با اشتباهات خود باعث تشویق دروغ گویی در فرزندشان می شوند بدیهی است که دروغ های جزئی والدین برای کودکان بدآموزی دارد. اگر چه دروغ گویی بعضی اوقات قابل قبول می باشد اما به خاطر جلوگیری از دردسر و یا به هر دلیل دیگری هرگز دروغ نگویید برای مثال: به خاطر نپرداختن پول بلیط سینما و یا اتوبوس سن فرزند خود را به دروغ پایین نیاورید.
والدین اشتباهات دیگری را نیز مرتکب می شوند، بدون آن که متوجه باشند فرزندان خود را به دوغگویی تشویق می کنند. یکی از راه های تحریک دروغ گویی زمانی است که می دانید فرزندتان مرتکب خطایی شده، وقتی شما با عصبانیت از او سؤال می کنید و به او فشار می آورید، طبیعتاً او با دروغ گفتن واکنش نشان می دهد. اگر می دانید فرزندتان خطایی انجام داده بهتر است با روش درست با او مقابله کنید. زمانی که شما حقیقت را می دانید چرا فرزند خود را در دام دروغگویی می اندازید. لازم نیست به او کمک کنید تا حس دروغگویی را در خود تقویت کند. زمانی که فرزندتان مرتکب خطایی می شود، با عصبانیت او را بازخواست نکنید و بعد از این که اشتباهاتش را پذیرفت او را به سختی تنبیه نکنید زیرا اگر مجدداً با این مورد روبه رو شوید کودک برای جلوگیری از تنبیه شدید طبیعتاً دروغ می گوید. برای مثال کودک تان به کسی بی احترامی می کند و به شما می گوید این کار را نکرده است! باید از او بخواهید که عذر خواهی کند و در غیر این صورت او را نخواهید بخشید.
اگر فرزندتان به خاطر خطایی که مرتکب شده دروغ بگوید، شما باید او را تنبیه کنید. دروغ گو بر اثر ارتکاب خطا باید دوبار تنبیه شود یکی به دلیل انجام خطا و دیگری به خاطر دروغ گویی یقیناً بازجویی از کودکان باید صبورانه صورت گیرد. ممکن است مشکوک یا کم باور باشید و آن ها را مرتب بازجویی کنید ولی باید از عصبانیت بیش از اندازه جلوگیری کنید. اگر فرزندتان انجام خطایی را به گردن می گیرد باید به خاطر صداقت و شجاعتش از او تشکر کنید. اکثر والدین در مقابل راستگویی فرزندشان عکس العمل نشان می دهند و برای خطایی که کودک مرتکب شده باز هم او را تنبیه می کنند. به کودکان خود بیاموزید که دروغ گویی به روابط خویشاوندی و دوستی لطمه می زند، باعث از دست دادن دوستان و کم شدن احترام دیگران نسبت به آن ها می شود. اگر دیگران شما را به عنوان یک دروغ گو بشناسند زمان زیادی طول می کشد تا دوباره به شما احترام بگذارند و اعتماد کنند.
وقتی کودک برای اولین بار و یا به ندرت به شما دروغ می گوید، آن را یک بحران در روابط تان تلقی کنید. تأسف عمیق خودتان را به وضوح نشان دهید و برای کودک توضیح دهید که شما نمی خواهید آن ها با این رفتارشان به خودشان لطمه بزنند. بعد از تنبیه کردن کودک به خاطر اشتباهش او را ببخشید و دوباره آن موضوع را مطرح نکنید. اگر فرزندتان مرتباً به شما دروغ می گوید ، از عصبانی شدن، بحث کردن، تهدید کردن خودداری کنید و تنها به ابراز تاسف عمیق بپردازید و اگر تأسف تان به خاطر دروغ گویی کمکی نکرد، به آن ها اجازه ندهید که با عصبانی کردن تان بر شما غلبه کنند تأسف یا عصبانیت شما ممکن است همانند یک جایزه برای کودک عمل کند، یک پیروزی برای صدمه زدن به شما . هرگز کودک را با نام دروغ گو صدا نزنید زیرا شما نمی خواهید که این صفت جزو قسمتی از شخصیت کودک شود اهمیت اعتماد در روابط را به کودک بیاموزید و خطرات ناشی از دروغ گویی را به او بگویید. برای مثال ناراحتی تان را به وضوح نشان دهید توصیه می شود مدت کوتاهی در آن حالت بمانید. وقتی شما به خاطرهر دروغ، کودک را تنبیه می کنید به او کمک می کنید تا از اشتباهاتش چیزی یاد بگیرد.

منبع :http://xanawadeh.blogfa.com/post-8.aspx
9 نفر این را می پسندند
مشاهده 0 دنبال کننده
در حال نمایش 1 دیدگاه از 1 دیدگاه
معصومه شوقي معصومه شوقي ممنون
9 سال پیش
1 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب