فرزندمان را دچار تناقض هویت نکنیم- هایپرکلابز

M* Razaghi 9 سال پیش
فرزندمان را دچار تناقض هویت نکنیم- هایپرکلابز هایپرکلابز :

نمی توانیم جلوی تکنولوژی را بگیریم، فرزندمان علاوه بر خانواده از گروه همسالان و جامعه نیز مطالب زیادی می آموزد، باید به نوجوانان اعتماد کنیم و نگذاریم دچار سردرگمی و الگوهای متناقض و پراکنده شوند.
می‌توانیم ویژگی‌هایی در فرزندانمان ایجاد کنیم که ضربه‌گیر اجتماعی باشند اگر فرزندمان را طوری بار بیاوریم که به چیزی معتقد باشد می‌تواند او را مانند سپر محافظت کند.
بعد از خانواده، نوجوان الگوهای دیگری مانند همسالان و معلم و جامعه دارد و هر قدر تناقض و پراکنده‌گویی بین الگوها زیاد باشد بیشتر دچار سردرگمی در یافتن هویت خود می‌شود.
نکته دیگر این است که باید به جوانان اعتماد کرد و به آنها آگاهی دهیم چون این کار حس ارزشمندی به آنها می‌دهد و موجب عدم لغزش آنها می‌شود.
با آگاهی می‌توان از تهاجم فرهنگی و اثر آن بر فرزندان جلوگیری کرد چرا که ما نمی‌توانیم جلوی تکنولوژی را بگیریم.
خیلی مواقع ما معلول‌ها را نگاه می‌کنیم و علت‌ها سرجایش می‌ماند. علل از خانواده، اقتصاد و ویژگی‌های شخصیتی هرچه باشد وجود دارد توجه به علل آسیب‌های اجتماعی بسیار مهم است.

منبع :http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/blest_family/...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب