بهترین برخورد با پدر و مادر بد دهان- هایپرکلابز

راحله ... 9 سال پیش
بهترین برخورد با پدر و مادر بد دهان- هایپرکلابز هایپرکلابز :

از نظر اسلام رفتار با مادر و پدر هایی كه بد دهان هستند و به فرزندانشان حسادت می ورزند و غیبت گویی فراوان می كنند ویا محبت خود را از فرزندانشان دریغ می كنند چگونه باید باشد.البته این را می دانم كه احترام گذاشتن به والدین سفارش شده.

و آیا این كه می گویند بهشت زیر پای مادران است مختص همه مادران جهان است یا مادران فداكار و خدا دوست؟
سوال دیگری هم است که اگر می شود حقوق و وظایف پدر و مادر را از نظر اسلام بیان بفرمایید.

در سوره مبارکه عنکبوت آیه 8 آمده است: "ووصّینا الإنسان بوالدیه حسنا وإن جاهداک أن تشرک بی ما لیس لک به علم فلاتطعهما " یعنی احترام به پدر و مادر بر انسان واجب است، و تنها یک مورد از آن، استثناء شده، آن هم نه استثنای از اصل احترام، بلکه استثنای از اطاعت. یعنی تنها اگر آنها بخواهند فرزندشان را مشرک کنند، این مجوز آن می شود که فرزند بتواند آنها را اطاعت نکند.

تکلیفی از این عام تر تصور نمی رود، و این همه را در بر می گیرد.
نکته قابل توجه آن که اطاعت کردن و احترام به آنها، نه به این خاطراست که آنها لزوما اهل بهشتند، بلکه به خاطر حقی است که آنها بر گردن ما دارند.

ابن تعبیر که بهشت زیر پای مادران است به این معنا نیست که آنها حتما اهل بهشتند، بلکه مراد این است که فرزندان اگر بخواهند اهل بهشت باشند باید در حد نهایت نسبت به مادر متواضع باشند، به حدی که خود را در حد خاک پای او بدانند.

منبع :http://www.niksalehi.com/din-andishe/archives/0811...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب