راهکارهای برخورد با بی ادبی و خشونت همسر- هایپرکلابز

راهکارهای برخورد با بی ادبی و خشونت همسر- هایپرکلابز هایپرکلابز :

از خودتان بپرسید چرا همسر تان با شما خشمگین می‌شود؟

رسیدن به انتها و عمق این سؤال، ممکن است به شما در یافتن یک راه حل کمک کند. اگر جوابی نیافتید، از همسر خود درباره‌ علت رفتارش سؤال کنید، اما مطمئن باشید که در زمانی که هر دوی شما آرام هستید با برخوردی مهربان و صمیمی این کار را انجام دهید.

مکالمه‌ خود را با کلمه‌ ی “من” یا “ما” به جای “تو” انجام دهید. مثلاً به جای گفتن “تو اخیراً بی ادب و پرخاشجو بوده ای” به او بگویید “ما اخیراً اختلافات زیادی باهم داشته ایم” و یا “من اخیراً از چیزی رنجیده ام و امیدوارم بتوانیم راه حلی بیابیم که برای هر دوی ما خوب باشد”
ویژگی هایی که باعث علاقه‌ مندی شما به یکدیگر شده را به یاد بیاورید

ویژگی هایی که باعث علاقه‌ شما به همسرتان است و یا روزهای خوب از رابطه تان را به یاد بیاورید. هرچند وقتی از همسرتان به خاطر چیزهای خوب در زندگی تشکر کرده و این تشکر را به او نشان دهید.

هرگاه مکالمه شما با خشونت و بی ادبی همراه شد، شما می‌توانید به جای تمرکز بر ناراحتی ها، با یادآوری روزهای خوش لحن، کلام را تغییر دهید. این را وظیفه‌ خودتان بدانید که هر زمان که ممکن است یک واکنش خوب و سازنده داشته باشید.
عقب نشینی نکنید و از نظر احساسی غیرقابل نفوذ باشید

اگر خشونت همسر از خانه هم بیرون رفته و اکنون با دوستان و آشنایان این‌گونه رفتار می‌کند، و یا به سطحی رسیده است که شما را واقعاً ناراحت میکند، باید با او یک مکالمه‌ صمیمی برقرار کنید.

بجای متهم ساختن او به رفتار بدش، احساس خود نسبت به رفتارش را به او بگویید. همه‌ قدرت خود را جمع کرده و شخص بزرگتر در این رابطه باشید. این مداخله و رفتارتان باید با احترام، صداقت و احتیاط باشد.
همسر خود را در یک موقعیت خوب قرار دهید

به یاد بیاورید اولین بار چه زمانی به او اظهار عشق کردید ؟ آیا شما بدون فکر، وعده غذایی که در رستوران داشتید را با آروغ زدن خراب کردید ؟ نه، به احتمال زیاد در اولین روز این کار را نکردید.

آیا شما در ماشین را برای همسرتان باز کرده و در صف طولانی برای گرفتن پاپکورن یا شکلات ایستاده‌اید؟ عادت های خوب تا بعد از ۱۰ سال نیز نباید با همسرتان تغییر کند. هنگامی که با احترام و ملاحظه با همسرتان برخورد می‌کنید، شانس یک واکنش خوب و با محبت از سمت او را بیشتر می‌کنید. این رفتار باملاحظه را در خانه ادامه دهید و با نتایج آن شگفت زده شوید.
از خودتان مراقبت کنید

اگر خشم و بی ادبی همسرتان مکرراً شما را اذیت می‌کند و او از تغییر رفتارش امتناع می‌کند، از شخص دیگری مثلاً یک مشاور ازدواج کمک بگیرید. اگر احساس می‌کنید که از نظر عاطفی کوچک‌ شده اید و یا فکر می کنید که احتمال آسیب های جسمی هست، فوراً درخواست کمک کنید.

منبع :http://www.nazesh.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب