تفاهم یعنی قبول تقاوت های افراد - هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 5 سال پیش
تفاهم یعنی قبول تقاوت های افراد - هایپرکلابز هایپرکلابز :

تفاهم تعریف های بسیاری دارد اما از دید کلی تفاهم یعنی قبول تقاوت های افراد و اینکه بدانند ایت تفاوت ها هیچ آسیبی به یکدیگر نمیرسناد.یک مفهوم جزیی تر از تفاهم را میتوان اینگونه گفت:انسان هایی با یکدگیر تفاهم دارند و میتوانند این شعار را بدهند که در روز سر مسایل کوچک یکدیگر را توبیخ نکنند و معلم یکدیگر نشوند و شعارشان این نباشد که بالاخره تورا ادم میکنم.البته در خیلی از روابط ها باید یکدیگر را اصلاح کرد.اصلاح کردن و اصلاح شدن بسیار روش خوبی است اما به شرط اینکه دو طرف بخواند و این خواستن از هر چیزی مهم تر است.لازم به ذکر تاست که شروع یک زندگی بدون شناخت و تغییر امکان پذیر نیست.
و اما آن هایی که می گویند یکدیگر را دوست دارند اما به یک تفاهم واقعی و یک پرچم صلح دست نیافته اند بهتر است که این نکات را به خاطر بسپرند:

1-شما قرار نیست اصغر را اکبر کنید!
بله درست است اگر کسی اصغر است قرار نیست رفتارش شبیه اکبر باشد اکبر یک شخص مجزا از اسغر است.این یک مثال ساده است.مقایسه نکنید.قیاس کردن در بسیاری از موارد پاسخگو نیست و فقط ایجاد تنش میکند.شما باید یک قلق مطلق از همسر،نامزد و…خودتان داشته باشید.وقتی بدانید روش سخن گفتن و قانع کردن وی چیست دیگر باقی کارها را میتوانید به راحتی انجام دهید.

2-نظر ها باهم متفاوت است!
یادتان باشد هر کس یک دیدگاه دارد.سعی نکنید دیدگاه خودتان را به یکدیگر تزریق کنید.

3-بعضی از ویژگی ها متعلق به ذات طرف است.
وقتی میخواهید عادت غذاخ وردن و سبک زندگی یک نفر را عوض کنید اول باید بدانید این موضوع زمان گیر است.اما اگر خودش نیز بخواهد عوض شود اول از همه باید در شرایط قرار بگیرد.وقتی یک پرنده در بین پرنده های هم نوع خودش باشد مانند ان ها عمل میکند.اشخاص هم نیست همین گونه اند.مطابق با شرایط تغییر حالت میدهند.بیان هم میتواند راه صحیحی باشد به شرط آنکه بدانید چگونه بگویید و بدانید که آیا اون این را میخواهد یا خیر؟قبل از تمامی این ها اول باید بیابید فرهنگتان چقدر با هم خواناست؟وقتی فرهنگ ها با یکدیگر جور باشد دیگر این دنگ و فنگ های تغییر نیست و شما هم نیاز نیست بخشی از ذات یک نفر را مورد پژوهش و تغیر دهید دهید.منطقی عمل کردن در یک رابطه از همه چیز مهم تر است.

4-گاهی باید پذیرفت
گاهی بپذیرید که همه چیز نباید باب میل باشد.در یک زمین صاف هم میتواند یک فرورفتگی یا برامدگی وجود داشته باشد گاهی این برآمدگی ها و فرورفتگی های یک زمین ذاتیست و گاهی کار دست اگر کار دست باشد یک دست که خرابش کرده یک دست هم میتواند از نو بسازدش این ها همان نقاطی هستند که تغییر خواهند کرد.
نکته آخر:به خاطر بسپارید از هم پاشیدن یک زندگی آنقدر ها هم آسان نیست.عواقبی هم به دنبال دارد.به یاد داشته بشید باید برخی تفاوت هارا بپذیرید.تنها شما نیستید که قرار است این موضوع را هضم و درک کنید.بلکه آن طرف ماجرا هم کسی هست که دقیقا همین اعمال را اجرا خواهد کرد.سعی کنید انسانی متفاوت از دنیای خودتان را شریک زندگی خود نکنید.وگرنه مانند این است که یک انسان بخواهد با یک موجود فضایی زندگی کند که این بسیار دشوار است.

منبع :هایپرکلابز

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب