چگونه همسرتان را عاشق خود کنید؟- هایپرکلابز

زهرا نصیری 7 سال پیش
چگونه همسرتان را عاشق خود کنید؟- هایپرکلابز هایپرکلابز :

دانشمندان بسیار به بررسی چیستی عشق پرداخته اند. اما در توضیح اینکه چرا آدم ها به این شکل عاشق می شوند، چندان موفق نبوده اند. اینکه بدانید چرا همسرتان مثل آهن ربا شما را به خود جذب کرده می تواند کمک کند به چنین نیرویی در طبیعت احترام بگذارید و تصمیم بگیرید که آیا می خواهید دوباره عاشق شوید یا نه.

اول ظاهر:
ظاهر خیلی مهم است. اما دامنه ی آن چیزی فراتر از زیبایی صرف است. در تحقیقی آمده است که شما جذب آدم هایی می شوید که ظاهرشان شبیه خودتان است. در آزمایشی تجربی به افراد مورد آزمایش، تعدادی عکس نشان داده شد که در میان آن ها نسخه ای از ترکیب خودشان بود که روی تصویر فردی با جنسیت مخالف مونتاژ کرده بودند. همه ی همین عکس را به عنوان جذاب ترین تصویر انتخاب کردند.

دوم بو:
سال هاست دانشمندان به قدرت بو در جذب بو پی برده اند. از طریق فرومون ها(سیگنال های شیمیایی طبیعی که می فرستید)، بر رفتار آدم های اطرافتان اثر می گذارید. حیوانات در دریافت و جذب این بوها برای خودشان خیلی بهتر عمل می کنند ولی آدم ها محتاج کمک عطر سازانند.

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب