عوامل خيانت در زندگي مشترك !!!- هایپرکلابز

راحله ... 7 سال پیش
عوامل خيانت در زندگي مشترك !!!- هایپرکلابز هایپرکلابز :

در بروز خیانت تنها یک عامل دخیل نیست وعوامل متعددی سبب می‌شود افراد در زندگی مشترک مرتکب این رفتار شوند

دکتر صفائی مقدم افزود: در مواردی شرایط نامساعد اقتصادی در زندگی باعث می‌شود که نیازهای فرد براورده نشود ومعمولا این وضعیت در خانمهاییکه همسر معتاد دارند دیده می‌شود البته لازم به ذکر است این نوع از خیانت، فحشاء محسوب می‌شود زیرا به دلایل مالی ایجاد شده است.

نکته دیگری که در بروز خیانت موثر است عدم احساس صمیمیت وارتباط عاطفی میان زوج است وبه دلیل عدم برطرف شدن نیازهای روحی مسأله خیانت رخ می‌دهد.در مواردی افراد به لحاظ برقراری روابط زناشویی مهارت جنسی را ندارند واین مساله موجب می‌شود فرد مقابل به روابط جنسی خارج از عرف روی بیاورد.

خطرات حضور در شبکه های اجتماعی
عضو انجمن روان شناسان بالینی ضمن بیان این نکته که اعتیاد در فضاهای اجتماعی در مواردی منجر به بروز رفتارهای خیانت آمیز می‌شود گفت: متاسفانه اغلب افراد نحوه استفاده صحیح از وسایل ارتباط جمعی را فرا نگرفته اند ونمی‌توانند مدیریت درستی داشته باشند؛در مواردی افراد به دنبال برطرف کردن نیازهای خود در فضاهای مجازی هستند وفکر می‌کنند ارتباط در فضای مجازی خیانت محسوب نمی‌شود.زمانیکه فرد در دنیای مجازی پیامکهایی را رد وبدل می‌کند،احساسی نسبت به ادامه ارتباط ندارد ولی به مرور روابط پا فراتر گذاشته و مسبب این می‌شود که دلبستگی بوجود آمده وخواهان تماس رو در رو شود واز این مرحله است که خیانت واقعی شکل می‌گیرد.اینجاست که رابطه ای که اسمش را خیانت نمی‌گذاشتیم رنگ وبوی واقعی به خود می‌گیرد.

غریبه ای بنام ماهواره
در مورد ماهواره هم باید گفت که این وسیله اگر بدرستی استفاده نشود، تأثیرات منفی داشته ودر بروز خیانت نقش دارد. به این طریق که دیدن فیلمها و برنامه‌هایی که در آن ها، ارتباط با افراد دیگر خارج از زندگی زناشویی به شکل عادی مطرح شده و بر اثر مشاهده مداوم این روابط ،قبح آن از بین رفته وعادی تلقی می‌شوند وفرد را به سمت رفتارهای خیانت آمیز سوق می‌دهد.همانطور که برای حفظ روابط زوجین

توصیه می‌شود از ورود افراد غریبه به فضای خصوصی وخانوادگی ممانعت کرد، گاه ماهواره هم به منزله غریبه ای به حساب می‌آید که زندگی را برهم می‌زند و باید آن را مدیریت کرد.

رفتار مناسب در مواجه با خیانت شریک زندگی
این روان شناس بالینی در خصوص راهکار مناسب در برابر خیانت همسراظهار داشت: همیشه در مواجهه با خیانت ورفتار نامناسب شریک زندگی، نمی‌توان کلیات را زیرپا گذاشت واز جزء به کل رفت. زیرا ممکن است با این نگرش در قضاوت اشتباه صورت گیرد .بلکه باید در نظر بگیریم میزان اشتباه به چه صورت است وترجیحا بهتر است در ابتدای امر به صراحت، مسأله مطرح نشود.زیرا این کار باعث می‌شود قبح مسأله از بین برود و در نتیجه فرد خاطی گمان کند دیگر جایی برای پوشاندن خطا باقی نمانده است.درحالیکه راه حل صحیح این است که سعی کنیم اقدامی انجام دهیم که این کار دوباره تکرار نشود.فرد خیانت دیده هم باید فکر کند که چه مسأله ای باعث شده تا شریک زندگی مرتکب خیانت شود.

فوران خشم صحیح نیست
وی در ادامه افزود: گاهی دلیل خیانت، تنوع طلبی فرد است وفرد خاطی تمایل دارد با تعداد افراد بیشتری در ارتباط باشد.این مشکلی است که چشم پوشی را مشکل می‌کند.

اینکه بخواهیم در ارتباط با هر نوع از خشونت فورا واکنش نشان دهیم و کار را به جدائی بکشانیم صحیح نیست وباعث می‌شود فساد در جامعه بیشترشود. بلکه باید به گونه ای برخورد کنیم که طرف مقابل سعی در اصلاح رفتار خود کند وشرایط را به حالت سالم اولیه برگرداند.در مواردی که خیانت صورت می‌گیرد باید دید فرد به چه دلیلی سعی کرده است با فرد دیگری ارتباط برقرار کند.اگر فرد احساس رضایت از زندگی ندارد بهتر است بطور قانونی از زندگی فرد مقابل بیرون برود نه اینکه با خیانت، زندگی فرزندان و شرایط روحی شریک زندگی را به خطر بیندازد تا صرفا به خواسته خود برسد.

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب