پنج اصل برای اینکه دیگران را با موفقیت مجاب کنیم- هایپرکلابز

راحله ... 9 سال پیش
پنج اصل برای اینکه دیگران را با موفقیت مجاب کنیم- هایپرکلابز هایپرکلابز :

آیا حاضری برای خواسته های خودت لب باز کنی؟ داشتن صرفاً یک مورد معتبر کافی نیست. باید اول دل و جرأت حرف زدن داشته باشی، بعد نظریه ات را ایراد کنی، آن هم به موقع و با احساس و ماهرانه، تا شنونده تحریک شود به تو جواب مثبت دهد.
ژوزف وودکراچ، مقاله نویس آمریکائی اظهار داشته است: ”به نظر می رسد گربه ها از اصولی پیروی می کنند که ظاهراً ضرری ندارد. آن ها آن چه را می خواهند، تقاضا می کنند.“ اگر این برای گربه ها کارآئی دارد، حتماً برای شما هم کارآئی دارد.
شلی، دوست ورزشکار من که به عنوان منشی در دفتری حقوقی در واشنگتن کار می کند، هر روز ظهر به مدت یک ساعت در مسیری همجوار با اسمویتسونین می دود. او عاشق بیرون رفتن و ورزش است، اما دلش نمی آید بدون این که حمام کند، دوباره همان لباس های سر کارش را بپوشد. روزی به سراغ همکارانش رفت و پیشنهاد کرد همان طور که مردها رختکن دارند، برای زنان هم رختکن هائی درست شود. آنان صریحاً تقاضای او را رد کردند و استنادشان این بود که گران تمام می شود، جا ندارند و...
شلی به من زنگ زد و تقاضای کمک کرد. اولین کاری که کردم این بود که برای پیگیری رویایش از او تمجید کردم. سپس پیشنهاد دادم با به کارگیری پنج اصل مجاب سازی، رویای خود را تحقق بخشد و سرنوشت خود را شکل دهد.

اقبال در برابر تقدیر
اقبال را خودمان شکل می دهیم و بعد آن را تقدیر می نامیم.
”بنجامین دیزائیلی“

۱ـ با توقعات مثبت به وضعیت نزدیک شو.
ممکن است تصور کنی این پیشنهاد تا حدی مشخص است، همان طور که یک نفر هم در یکی از همایش ها به این مسئله اشاره کرد و گفت: ”این امری منطقی است. خودمان این را می دانیم.“ در جواب او به حرف پدرم اشاره کردم و گفتم: ”صرفاً برای این که چیزی منطقی است، به این معنا نیست که متداول است.“
آیا تا به حال برای طرح یک مسئله به سراغ کسی رفته ای در حالی که داری فکر می کنی: ”این وقت تلف کردن است. هرگز این را تأیید نمی کند.“ اگر تو اعتقاد نداشته باشی که پیشنهادت شانس موفقیت دارد، دیگران چطور ممکن است اعتقاد داشته باشند؟ زمانی آیزنهاور گفت: ”آدم های بدبین هرگز در هیچ جنگی برنده نمی شوند.“ خوش بینانه حرفت را بزن. من می دانم که ارزشمند است. در این صورت می توانی دل و جرأت داشته باشی که کسی را مجاب کنی.

۲ ـ پیش بینی کن و دلیل مخالفت را برزبان بیاور.
سعی کن بفهمی چرا ممکن است نه بشنوی و برآورد کن که چرا ممکن است روی تو را زمین بزنند. سپس خودت قبل از آنان علت را بیان کن. اگر تو نظریاتت را با مورد اعتراض و مخالفت آنان شروع نکنی، حتی به حرفت گوش هم نمی کنند. منتظر نوبت خود برای حرف زدن می مانند تا بگویند چرا توصیه ات عملی نیست. اگر پیش بینی کرده باشی که ممکن است علت مخالفت آنان کسر بودجه باشد، فکر کن کلماتی که می خواهی بعداً بر زبان بیاوری، بهتر است چه باشد: ”ممکن است بگوئید بودجه کافی ندارید، اما اگر ده دقیقه به حرف من گوش بدهید، می توانم بگویم چطور می توانیم مبلغ هزینه شده را در سه هفته اول پس انداز کنیم.“

۳ ـ نظریه ات را شماره گذاری و مستند کن.
مربی هنر سخنوری من در دبیرستان همیشه می گفت: ”مهارت و کاردانی شما از طریق شیوه تفکرتان مورد قضاوت قرار می گیرد. تو ممکن است در مورد موضوعی که آ ن را ارائه می دهی بسیار پرآوازه باشی، اما اگر بحث و استدلالت از روی نظم و ترتیب نباشد، شنوندگان نتیجه گیری می کنند که تو نمی دانی راجع به چه صحبت می کنی.
راحت ترین و سریع ترین راه برای قانونمند بودن نظریه تو، شماره گذاری آن است. مثلاً می گوئید سه دلیل وجود دارد که چرا این مورد ارزش دارد: ”اول این که، دوم آن که ... و...“ شماره گذاری باعث می شود مطالب گفته شده واقعی به نظر برسد، نه این که به منزله عقیده ای باشد که تحمیل کننده است. از این گذشته، شنوندگان موردی را که با نظام و ساختاری مشخص بیان شده است، بهتر می فهمند و آن را به خاطر می سپارند.
من یاد گرفته ام مهم ترین راه برای ارسال پیام دنبال کردن این الگوست که: نظریه خودت را بیان کنی و مثال بزنی. مثال ها حکم کار مضاعف را دارند. شنوندگان، مثال هائی را که به مطالب مربوط است، به خاطر می سپارند. مثال ها می توانند اثبات کنند که آن چه را پیشنهاد می کنی، مفید است.

۴ ـ نیازهای آنان را در نظر بگیر و به زمان خودشان با آن ها حرف بزن.
از به کار بردن کلمهٔ ”من“ خودداری کن، مانند: ”به نظر من، رختکن خیلی به درد کارمندها می خورد.“ مردم بابت استدلال تو کاری انجام نمی دهند. آنان برای خاطر خودشان کاری را انجام می دهند. پل هارلن کولینز در زمینه ارتباط والد و فرزند یکی دو پیشنهاد خوب و مفید ارائه داده و گفته است: ”بهترین روش برای واداشتن نوجوان به پارو کردن برف های راه ورودی خانه و... این است که اجازه بدهید از ماشین استفاده کند.“ و ”اگر می خواهید طریق شمردن را به بچه ها یاد دهید، به او پول توجیبی بدهید.“
از خودت سئوال کن مهم ترین چیز برای فردی که سعی داری او را مجاب کنی، چیست؟ پول، امنیت، شهرت و اعتبار، مقام یا قدرت؟ سعی کن بفهمی طرح تو چگونه به نفع او تمام می شود و سپس آن فایده را به نظر او برسان. اگر شهرت و اعتبار برایش مهم است که مثلاً چطور در این زمینه پیشرو قافله باشد، در این صورت تأکید کن او اولین نفری خواهد بود که این طرح خوب را پیاده می کند و عمل پیشگامانه او برای سال های آتی هم معیار به شمار خواهد رفت.

۵ ـ آنان را تحریک کن پیشنهاد تو را امتحان کنند.
رالف والدو امرسون متوجه شده بود که: ”آگاهی از این که چطور باید پیشنهاد داد، خود هنری قابل یادگیری است.“ این مسئله در مورد مجاب کردن هم صدق می کند. اگر بخواهی مردم را متقاعد کنی که متوجه حکمت استدلال تو بشوند، ممکن است روی تو را زمین بزنند، چون هیچ کس دوست ندارد دلیل و برهان به زور از گلویش پائین برود. هدف این است که با سئوالات و حرف هایتان آنان را هم به طور فعالانه درگیر کنی تا متوجه منظور تو بشوند.
به محض این که بتوانند طرح را مجسم کنند، از حالت بی اعتنائی و حال و هدای مقاومت بیرون می آیند و نظریه تو را به عنوان معامله ای انجام شدنی در نظر می آورند.

امتناع و مخالفت را معکوس کن
هرگز بازی نزدیک به پیروزی را تغییر نده. اگر رو به باخت می رود، آن را عوض کن.
”وینس لومبارد“

دوستم شلی گفت: ”اگر با به کارگیری پنج اصلی کلی، طرح اصلی را ارائه داده بودم، احتمالاً برنده می شدم. ولی حالا متأسفانه دیر شده و باخته ام. همکارانم دیگر به من فرصتی نخواهند داد.“
او به نکته ای خوب اشاره کرد. وقتی مردم جواب منفی می دهند، مسئله تمام است. اما می توانی موضوع منتفی شده را دوباره مطرح کنی، به شرط این که شواهد و مدارکی تازه ارائه بدهی. آنان را متوجه نکاتی جدید کن؛ چیزی که در مذاکره اولی درباره اش صحبت نشده. حالا آنان توجیهی برای تغییر عقیده و رسیدن به نتیجه ای متفاوت دارند. آنان می توانند موضع خود را تغییر دهند بی آنکه احساس شرمندگی کنند، چون تو ضوابطی جدید به آنان ارائه داده ای که شالوده تصمیم گیری است. همان طور که وینس لومبارد، فوتبالیست معروف گفته است، اگر تدبیر اولیه شما پیروزی به دنبال نداشت، وقتش است یکی دیگر رو کنی.
من توصیه کردم شلی با استفاده از سه مورد که شرح آن آمده است، همکارانش را تحریک کند تا تقاضای او را دوباره بررسی کنند. اگر به تازگی روی تو را هم زمین انداخته اند، در مورد خواسته ات دل به دریا بزن و این نصحیت را گوش کن.

عقب نشینی:
با آرامش عقب نشینی کن. نمی خواهد در را پشت سرت محکم به هم بکوبی. شاید بخواهی دوباره از همان راه برگردی. جواب منفی را با وقار و آرامش بپذیر. بنابراین وقتی دوباره می خواهی سعی خودت را بکنی، باز در به رویت باز می شود.

ارزیابی مجدد:
چرا جواب منفی دادند؟ به احتیاجات آنان توجه نکردی؟ فراموش کردی مطالب خودت را برحسب اولویت شماره گذاری کنی؟ جاهائی را که در آن نقطه ضعف داشتی، بهبود ببخش و مدارکی رو کن که دفعه اول از آن ها استفاده نکرده ای.

دستیابی مجدد:
برای ملاقاتی دیگر برنامه ریزی کن و برای گفتن نظریاتت با این جمله شروع کن: ”می دانم که قبلاً راجع به این مسئله صحبت کردیم. حالا من مواردی تازه دارم که بعدی تازه را در این مورد شکل می دهد.“ سپس عقیده ات را بگو و از پنج قانون اصلی مجاب سازی هم استفاده کن.
شلی بار دوم موفق شد موافقت همکارانش را برای ساختن رختکن بگیرد. او با صنف امور ورزشی تماس گرفت و اطلاعاتی درباره امور مالی کسب کرد. سپس همکارانش را متقاعد کرد که از اتاق کنفرانس کوچک به عنوان محل رختکن استفاده شود. بعداً به من زنگ زد و این خبر خوب را داد.

مجاب کن، فشار نیاور
تعلیم و تربیت روش است، اما نه برای پیام دادن.
”اشلی مونتاگو“

یکی از شرکت کنندگان در جلسه گفت: ”من تمام این ها را درک می کنم، جزء اصل پنجم را. چطور دقیقاً می شود کسی را در مورد عقیده ای مجاب کرد؟“
او نکته ای خوب را مطرح کرده بود. چطور می توانی مردم را واداری دوباره عقیده تو را بررسی و از آن استقبال کنند؟ نکته مهم را از سقراط یاد بگیر که خردمندانه متوجه شده بود مردم آن چه را خودشان یاد می گیرند، بهتر به خاطر می سپارند تا آن چه را به زور به خوردشان می دهند.
روش سقراط، یعنی تبدیل گفته ها به صورت سخنانی بی نیاز به جواب، برای مجاب سازی موفقیت آمیز بسیار مهم است. بین تحت فشار گذاشتن کسی برای این که تصمیمی بگیرد با ارائه دادن نظریه به طریقی منظم که به فرد فرصت می دهد خودش تصمیم بگیرد، تفاوتی فاحش وجود دارد. از طریق درگیر کردن فعالانه مردم و قرار دادن آنان در حالت تفکر، می توانی مقاومت آنان را از بین ببری. به عنوان مثال، به جای این که بگوئی: ”به نظر من خانم های همکار هم احتیاج به جائی دارند که بعد از ورزش در آن جا لباسشان را عوض کنند،“ سئوال کن: ”دوست داری بدانی نصب کمدهای لباس برای کارمندان زن چقدر غیبت آنان را به علت بیماری و هزینه های جبران خسارت کاهش می دهد؟“

یک قصه برایم بگو
گاهی روایات بهترین وسیله برای ابراز حقایق هستند و اگر جالب و به جا باشند، معمولاً مؤثرتر و قوی تر از مباحثه و برهان.
”تیرون ادواردز“

تعریف مطالب و حکایاتی موفقیت آمیز با جزئیاتی حسی باعث تحریک منطق نیم کره چپ و احساسات نیم کره راست مغز شنونده می شود. حتی سرسخت ترین منتقدان هم از شنیدن قصه ای که به خوبی تعریف می شود، لذت می برند. وقتی شنونده به پیامد روایت تو علاقه مند شود، آن چه را شنیده است، تجربه می کند و تصویرهای واضح ذهنی آن قدر قدرت دارد که مطالب تصنعی را به واقعیتی فردی تبدیل کند.
یکی از همکاران من با سرافرازی در امتحان مخصوص معاملات املاک قبول شده و جوازش را گرفته بود. ماریا بعد از این که خانه های زیادی را به مشتری نشان داده و هنوز موفق نشده بود حتی یک خانه هم بفروشد، خسته و ناامید به دفتر سرپرست بنگاه رفت، خود را روی صندلی کنار میز او انداخت و فریاد زد: ”من کارم را ول می کنم.“
سرپرست گفت: ”چطور ممکن است؟ تو بیش از چند ماهی نیست در کار معاملات املاک هستی.“
ماریا با لحنی محزون گفت: ”تا حالا بیش از شش، هفت هزار کیلومتر رانندگی کرده ام، بیش از ده دوازده مشتری را هم این طرف و آن طرف برده ام، ولی هنوز موفق نشده ام. به این نتیجه رسیده ام آن ضرب المثل قدیمی که می گوید تو می دانی اسب را تا لب چشمه بکشانی اما نمی توانی وادارش کنی آب بنوشد، حالا حکایت من شده.“
رئیس عاقل او جواب داد: ”ماریا، قرار نیست تو مشتری ها را وادار به آب نوشیدن کنی. قرار است آنان را تشنه نگه داری.“ و به جای این که بگوید:

منبع :http://vista.ir/article/240619/%D9%BE%D9%86%D8%AC-...
6 نفر این را می پسندند
مشاهده 0 دنبال کننده
در حال نمایش 2 دیدگاه از 2 دیدگاه
$$$$$$عباس**$$$ *$$مقیمی*$$ $$$$$$عباس**$$$ *$$مقیمی*$$ بابا ای ول
9 سال پیش
امير مهدی امير مهدی لايك
9 سال پیش
1 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب