ده ویژگی یک رزومه‌ی حرفه ای- هایپرکلابز

مریم نظری 8 سال پیش
ده ویژگی یک رزومه‌ی حرفه ای- هایپرکلابز هایپرکلابز :

1. از قالب پیروی کنید. اگر کارفرما اطلاعات شما را به شکلی خاص می خواهد، آن را به همان شکل ارائه کنید. اگر به خود زحمت ندهید تا تجربه‌ی خود را در قالب تعیین شده ای درآورید، کارفرما به خود زحمت نخواهد داد تا با شما مصاحبه کند.
2. در مفاد، سبک، دستور زبان و چینش خطا نداشته باشید. یک رزومه‌ی پرخطا تصمیم را بسیار آسان می کند: خداحافظ. قبل از ارائه‌ی رزومه‌ی خود، آن را بارها و بارها بررسی کنید. بهتر است دوست یا همکار مورد اعتمادی را پیدا کنید تا او هم بررسی کند.
3. بر دستاوردهای خود تمرکز کنید، نه مسئولیت هایتان. حتی توالت پاک کن ها هم این روزها عناوین دهان پرکنی دارند. عناوین تاثیری ندارند: چیزی که مهم است کارهایی است که انجام داده اید.
4. مثبت باشید. همه‌ی ما کاستی ها یا شکست هایی داریم: ممکن است آن ها در مصاحبه مطرح شوند. رزومه جایی است که در آن بهترین وجه خود را ارائه می کنید تا به مرحله‌ی مصاحبه برسید. و هیچ وقت درباره‌ی کارفرمای سابق منفی نباشید: اگر از ان دسته کارکنانی باشید که درباره‌ی کارفرمایان بدگویی می کنند، برای همه‌ی کارفرمایان سمی خواهید بود.
5. ثابت کنید که مهارت های لازم را دارید. همه می گویند، پرانرژی، متعهد، عالی در کار تیمی، و متمرکز بر عمل هستند. به جای گفتن، آن ها را با نشان دادن کارهایی که انجام داده اید، اثبات کنید: «کنفرانسی را برای 1500 نفر سازمان دهی کردم»، «در عرض سه سال سوددهی واحد را دوبرابر کردم»، «تیم ورزشی خود را به صدر رساندم».
6. قابل اعتماد باشید. مصاحبه کنندگان و غربالگران وارد، شکاف ها و لاف ها را به سرعت شناسایی می کنند. حتی اگر از تور عبور کنید و کار را به دست آورید، رزومه‌ی کذب زمینه را برای اخراج آماده می کند. به خطرش نمی ارزد.
7. رزومه‌ی خود را به قواره کنید. مهارت ها و تجربه ای را که کارفرما دنبالش است برجسته کنید. نامه‌ی کوتاهی اضافه کنید که در آن آمده باشد که چرا به آن ها علاقمند شده اید و چرا آن ها باید به شما علاقمند باشند. معنایش به طور ضمنی این است که شما برای این که کارفرما درک کند چرا شما واقعاً مناسب حالشان هستید، تکلیف منزل انجام داده اید.
8. از جزئیات غیرضروری اجتناب کنید. اطلاعات بی ربط شاید سد راه شما شوند. علایق فردی منطقه‌ی سنتی فاجعه هستند که در آن افرادی را گیر انداخته ام که ادعای علایقی دارند که هیچ چیز درباره‌ی آن ها نمی دانند، یا علایق به شدت نامناسبی در مورد نوع کاری که پیشنهاد شده دارند.
9. مراقب زبان خود باشید. زبان انفعالی خسته کننده است. زبان قدرتی باورکردنی نیست و تبدیل به لاف می شود. اگر ادعایی می کنید با داده ها از ان حمایت کنید نه با لاف و گزاف.
10.پیگیری کنید. آماده باشید درباره‌ی هر سطر از رزومه‌ی خود به تفصیل چلانده شوید.

منبع :http://www.asriran.com/fa/news/374280/%D8%AF%D9%87...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب