هشت قدم به‌ سوی تغییر مثبت - هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 7 سال پیش
هشت قدم به‌ سوی تغییر مثبت - هایپرکلابز هایپرکلابز :

اگر یک پری بتواند آرزوی شما را برآورده کند، چه آرزویی خواهید کرد؟ جوابش معمولا مربوط به ایجاد تغییری لازم در زندگی است که می‌تواند مالی، حرفه‌ای، رابطه‌ای، معنوی، جسمی، روحی یا عاطفی باشد. موضوعش هرچه که باشد، بدون کمک پری هم تغییرش ممکن است.
تغییر می‌تواند مثبت یا منفی باشد. تغییر مثبت معمولا نیازمند قصد و تمرکز است اما تغییر منفی اغلب یک نتیجه نامطلوب و ناخواسته است. برای تغییری سازنده این راهکارها را بکار گیرید:

تغییر واقعی با شناخت یک مشکل شروع می‌شود. این اگاهی می‌تواند از مداخله‌گرهای بیرونی ناشی شود، یک پیامد منفی یا ناخواسته یا یک جدال درونی و شخصی. گاهی تائید و پذیرش یک مشکل، نیاز به تشریفات روزانه دارد. درغیر این صورت، فرد ممکن است مشکل را دست‌کم گرفته و به عادات قدیمی برگردد.
تازمانی‌که فرد مسئولیت مشکل را نپذیرد، تغییری بوجود نخواهد آمد. سرزنش دیگران بابت یک وضعیت موجود او را به جلو نخواهد برد بلکه بدون پیشرفت خاصی در همان وضعیت باقی می‌ماند. حتی میزان اندکی از مسئولیت پذیری هم در پیشرفت موثر است.
برای آغاز پروسه تغییر، با برگشتن به سمت نتیجه مطلوب، انگیزه‌اش را پیدا کنید. تغییرات درست در زمان تصور و رویاپردازی تاثیر این تغییر ایجاد می‌شوند.
همه چیز با برداشتن اولین قدم شروع می‌شود. برای بعضی از افراد اولین قدم، سخت‌ترین قسمت این پروسه است. برای بعضی‌دیگر هم ادامه مسیر و پایبند ماندن، دشوارتر است. برداشتن گام‌های واقع‌گرایانه و قابل سنجش برای حرک به جلو در مسیر مثبت ضروری می‌باشد.
زمان‌هایی خواهد بود که خودسازمانی کافی نیست. یک سیستم پشتیبانی قوی که در زمان لازم کمک و یاری دهد بسیار مفید است. حتی بهتر است این افراد تجربه مشابهی را داشته باشند و بتوانند در این فرایند همدلی نمایند.
درطول دوره تغییر، ایده خوبی است که گاهی توقف کرده و پیشرفت مورد ارزیابی قرار گیرد. تغییر صرف بدون ارزیابی می‌تواند موجب بروز مشکلی بدتر شود. این تغییر، فعالیتی روزمره نیست بلکه بهتر است هفتگی یا ماهانه صورت گیرد تا تصویر بزرگ‌تری حاصل شود.
بسته به پیشرفت لازم است نحوه کار تعدیل و تنظیم شود. از کمک دیگران درصورت لزوم، برای ارزیابی بهتر مراحل پیشرفت و تصحیح رفتار آینده استفاده کنید. گاهی تغییرات اندک در مسیر می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.
وقتی نقطه عطفی حاصل می‌شود، موفقیت‌تان را تحسین کنید. جشن گرفتن پیروزی‌ها در طول مسیر، ماندن در ادامه راه را لذت‌بخش‌تر می‌نماید.

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب