آموزش تعمیربخاری گازی- هایپرکلابز

سمیه شریفی 9 سال پیش
آموزش تعمیربخاری گازی- هایپرکلابز هایپرکلابز :

ساختمان و اجزاء بخاري گازسوز:
بخاري هاي گازسوز در انواع طرح ها و با باز دهي حرارتي گوناگون توليد مي شوند.ولي طرز كار و ساختمان همگي آن ها يكسان و به شرح زير است.
1-بدنه اصلي كه از ورق فولاد تهيه مي شود و سطح آن را لعاب كاري يا رنگ و يا با رنگ كاري به روش استاتيك پوشش مي دهند.
2- كوره (محفظه احتراق ) كه از ورق فولاد تهيه شده و براي جلوگيري از زنگ زدگي و ايجاد حرارت مطبوع و دوام بيشتر آن را لعاب كاري ميكنند.
3- مشعل (اجاق ) معمولا"از فولاد ضد زنگ تهيه مي شود.
4- مجموعه{ پيلوت (شمعك )،ترموكوپل و فندك } الف- پيلوت يا شمعك كه كلاهك آن گاز را در سه جهت هدايت مي كند (جرقه زن - مشعل اصلي- ترموكوپل ) در انتهاي ديگر آن نازل گاز قابل تنظيم قرار دارد. ب- ترموكوپل كه وظيفه قطع گاز را در مواقع ضروري بر عهده دارد و در قسمت ترموكوپل از فهرست وسايل گازسوز كاملا" توضيح داده شده است. ج- جرقه زن كه الكتريسته حاصل از پيزو الكتريك داخل شير كنترل را به جرقه مبدل مي سازد. (شكل زير).

5- شير كنترل (كاربراتور ) كه وظيفه كنترل سوخت و روشن بودن دائم شمعك را بعهده دارد و شامل قسمت هاي اصلي زير است :
الف- واحد نظارت بر شعله يعني مكانيزم ترموكوپل ب- كنترل كننده عبور جريان گاز ج- فيلتر د- تنظيم كننده هاي عبور جريان گاز به مشعل اصلي ه- جرقه زن (شكل زير).

6- لوله هاي رابط از جنس آلومينيوم يا مس واز نوع نيمه سخت بوده و گاز را از شير كنترل به مشعل اصلي و پيلوت مي رسانند.
7- شيشه كه براي زيبايي و مشاهده ي شعله بخاري و از جنس سكوريت مي باشد.
8- سپر هاي كنترل و توزيع حرارت و دودكش.
در ادامه نقشه انفجاري دو نوع شير كنترل بخاري گازسوز و اسم قطعات آن را ملاحظه مي نماييد.

1- فنر تخت نگهدارنده دكمه فرمان
2- واشر روي فنر بالا نگهدارنده محور
3- فنر استوانه اي محور
4- اورينگ محور
5- محور
6- بدنه
7- واشر روي فنر صفحه تنظيم گاز
8- فنرصفحه تنظيم گاز
9- واشر زير فنر صفحه تنظيم گاز
10- پولك صفحه تنظيم گاز
11- اورينگ كف جايگاه بوبين
12- پنج گوش
13- پين محور
14- چكش جرقه زن
15- در پوش جرقه زن
16- اهرم جرقه زن
17- فنر مخروطي روي اهرم جرقه زن
18- دگمه فرمان
19- واشر فلزي هسته جرقه زن
20- فنر استوانه اي جرقه زن
21- كاور (قالپاق)
22- جايگاه بوبين
23- پيچ نگهدارنه بوبين (مهره)
24- مهره اتصال دهنده لوله پيلوت
25- پيچ تنظيم مينيمم
26- اورينگ پيچ فيلتر
27- پيچ فيلتر گاز پيلوت
28- پيچ تنظيم ماكزيمم
29- اورينگ پيچ تنظيم ماكزيمم
30- اورينگ پيچ مينيمم
31- مهره اتصال دهنده لوله خروجي
32- نگهدارنده لوله مسي پيلوت
33- نگهدارنده لوله خروجي اصلي
34- بوبين
35- كاشي جرقه زن
36- فيلتر پيلوت
37- خار ايمني ميله دكمه فرمان
38- پيچ اتصال بدنه و جايگاه بوبين
39- پيچ اتصال سمت خروجي بدنه
40- پيچ اتصال پيلت تنظيم كورس
توصيه هاي ايمني در مورد نصب بخاري گاز سوز :
1- قبل از نصب و روشن كردن بخاري اطمينان حاصل كنيد كه لوله دودكش كاملا" تميز و عاري از هر گونه گرفتگي باشد.مكش دودكش را به روش زير مي توان كنترل نمود.شعله كبريتي را نزديك دهانه دودكش بگيريد اگر شعله به طرف دودكش متمايل شود نشانه اين است كه دودكش باز بوده واز قدرت كشش خوبي بر خوردار مي باشد.
2- پس از نصب و بر قراري جريان گاز بايد كليه اتصالات را با كف صابون آزمايش و نشت يابي نمود.
3- در صورت استفاده از كپسول حد اقل فاصله يك متري را بين كپسول و بخاري رعايت نموده واز خوابيدن كپسول جدا" خودداري نماييد.
4- قطر دودكش داخل ديوار نبايستي كمتر از قطر دودكش بخاري باشد.
5- وسايل گازسوز براي سوختن نياز به اكسيژن كافي دارند،لذا از كيپ بستن درب و پنجره هاي اتاق خود داري نماييد.
6- لازم است بين سيستم لوله كشي ساختمان و بخاري گازسوز يك شير قطع و وصل توپكي نصب گردد تا در صورت نياز بتوان جريان گاز رافورا" قطع نمود.
7-هر چند ماه يك بار كليه اتصالات را از نظر نشت گاز با كف صابون آزمايش كنيد.
8- حد اقل فاصله بخاري از ديوار بايد 30 سانتيمتر باشد.
9- از پاشيدن آب به روي شيشه و بدنه بخاري جدا" خودداري نماييد.
10- بخاري را در محل مناسب نصب نماييد تا در مقابل جريان شديد هوا نباشد.
11- هر گز از بخاري،بدون دودكش استفاده ننماييد.
12- جهت اتصال بخاري به سيستم لوله كشي گاز از لوله مسي و آلومينيوم (از نوع نيمه سخت) و يا شيلنگ مخصوص گاز استفاده كنيد.
13- حد اكثر طول شيلنگ از 5/1 متر و طول لوله مسي از 2 متر نبايد بيشتر گردد.
14- عبور شيلنگ گاز از داخل ديوار ،سقف و كف اتاق غير مجاز است.
15- بهتر است از حد اقل تعداد زانويي و لوله در نصب استفاده شود .
16- در انتهاي دودكش بايد كلاهكي قرار داده شود كه باد گازهاي حاصل از احتراق را به داخل بخاري بر گشت ندهد.
17- انتهاي لوله دودكش از بلند ترين نقطعه ساختمان در پشت بام بايد حدود 60 سانتيمتر بلندتر باشد.
18- قبل از روشن كردن بخاري دقت نماييد تا اطراف و در نزديكي بخاري هيچگونه اشياء قابل اشتعال وجود نداشته باشد.
19- دقت كنيد مكان قرار گرفتن بخاري مسطح بوده و بخاري كاملا" تراز باشد.
20- جهت حفظ طول عمر شيشه بخاري ، شعله را به آرامي و بتدريج كم و زياد كنيد.
21- اگر براي سوخت بخاري از كپسول گاز مايع استفاده مي نماييد ، كپسول بايد مجهز به رگلاتور استاندارد شده فشار ضعيف باشد . و نازل (ژيگلور ) مشعل اصلي ويژه گاز كپسول بوده و شعله پيلوت تنظيم گردد.
22- در صورت قطع ناگهاني جريان گاز و خاموش شدن بخاري حدود 10 دقيقه صبر نماييد و مجددا" بخاري را روشن كنيد اگر موفق به روشن كردن شمعك با جرقه زن نشديد مي توانيد دريچه كوچك منبع حرارتي را باز نماييد و با استفاده از كبريت يا فندك الكتريكي دستي ، شمعك را روشن كنيد.
عيب يابي و تعمير بخاري گازسوز:
عيب1- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام مي رسد.
علت1- مجراي دودكش مسدود شده است.
رفع عيب 1- مسير دودكش را كنترل وشي مسدود كننده را بر طرف نماييد.
عيب2- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام مي رسد.
علت2- قطر دودكش ساختمان كمتر از قطر دودكش بخاري است.
رفع عيب2- از دودكش با قطر مناسب استفاده كنيد.
عيب 3- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام مي رسد.
علت3- دودكش بدون كلاهك مي باشد.
رفع عيب 3- براي جلوگيري از وارد شدن گازهاي حاصل از احتراق به داخل بخاري در اثر وزش باد از كلاهك مناسب استفاده نماييد.
عيب4- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام مي رسد.
علت4- دودكش روي پشت بام به اندازه كافي ارتفاع ندارد
رفع عيب 4- حد اقل ارتفاع دودكش از بلندترين نقطه روي پشت بام بايد 60 سانتيمتر باشد.
عيب 5- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام مي رسد.
علت5- بخاري فاقد شيشه مي باشد.
رفع عيب 5- در صورتي كه شيشه هاي بخاري شكسته و فاقد شيشه باشد بويژه در هنگام باز و بست درب اتاق شعله به بيرون از محفظه احتراق كشيده شده و گاز حاصل در فضا پخش مي شود.شيشه يا شيشه هاي محفظه احتراق را نصب نماييد.
عيب 6- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام مي رسد.
علت6- باز بودن دريچه روشن كردن پيلوت با كبريت.
رفع عيب 6- اين عيب به ندرت اتفاق مي افتد كه مجموعه (پيلوت،جرقه زن و ترموكوپل) از جاي خود خارج شده و يا در جاي مناسب تعبيه نشده و گازهاي حاصل از سوخت پيلوت از دريچه روشن كردن پيلوت با كبريت به بيرون از محفظه احتراق هدايت مي شود اين قسمت را بر رسي ورفع عيب نموده و دريچه مذكور را ببنديد.
عيب7- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام مي رسد.
علت7- خرابي محفظه احتراق
رفع عيب 7- خيلي به ندرت اتفاق مي افتد كه محفظه احتراق (كوره)درست جوشكاري نشده و يا درزجوش ها از هم جدا شده و يا در اثر پوسيدگي و سوراخ شدن ،گازهاي سوخته به بيرون نشت كند .در صورت مشاهده چنين عيبي كوره را تعمير يا تعويض نماييد.
عيب8- پس از نصب بخاري و باز كردن شير اصلي گاز بوي گاز خام به مشام مي رسد.
علت 8- نشت گاز از دو سر شيلنگ يا لوله مسي رابط بين شير اصلي و شير كنترل بخاري.
رفع عيب 8- با كف صابون محل اتصال شيلنگ يا لوله به شير اصلي و شير كنترل بخاري را آزمايش و در صورت نشت گاز محل مورد نظر را رفع عيب نماييد.
عيب9- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز خام به مشام مي رسد .
علت 9- نشت از قسمت هاي شير كنترل است.
رفع عيب 9- كاور يا قالپاق شير كنترل را بر داريد.(كاور ها يا با فشار جازده شده اند و يا به كمك يك پيچ به بدنه شير متصل شده اند.) بعد با كف صابون سطح شير كنترل و در حقيقت اطراف پيچ هاي تنظيم ماكزيمم،مينيمم و محور را پوشانيده دقت كنيد كه در كدام قسمت حباب تشكيل شده و نشتي دارد. سپس( با توجه به شكل انفجاري شير كنترل و قطعات آن ) پيچ مربوطه را باز كرده و واشر اورينگي آن را تعويض نماييد.
عيب 10- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز خام به مشام مي رسد .
علت 10- نشت گاز از اتصالات لوله هاي رابط بين شير كنترل و مشعل يا پيلوت .
رفع عيب 10 - به ندرت اتفاق مي افتد كه اتصالات لوله هاي متصل به شير كنترل شل بوده و باعث نشتي گاز گردد.اين قسمت را با كف صابون آزمايش و رفع عيب نماييد.
عيب 11- با چرخاندن دگمه فرمان از حالت پيلوت به شعله اصلي مشعل روشن نشده و گاز زيادي به اطراف پراكنده مي شود.
علت 11- انسداد مجراي ورودي مشعل توسط شي خارجي
رفع عيب 11- قبل از هر اقدامي ابتدا شير اصلي را ببنديد و مجراي ورودي مشعل را باز رسي كنيد در صورتي كه چيزي درون آن بود خارج نماييد.
عيب 12- با چرخاندن دگمه فرمان از حالت پيلوت به شعله اصلي مشعل روشن نشده و گاز زيادي به اطراف پراكنده مي شود.
علت 12- انحراف نازل (ژيگلور) گاز از جاي خود.
رفع عيب 12- در صورتيكه نازل گاز در اثر ضربه و يا شل شدن پيچ هاي آن از جاي خود منحرف شده باشد گاز به داخل مشعل تزريق نمي شود . ژيگلور و قطعات متصل به آن را در جاي خود قرار داده و تنظيم نماييد.
عيب 13- از بخاري روشن و در حال كار بوي گاز خام به مشام مي رسد.
علت 13 - خاموشي يكي از شعله هاي پيلوت
رفع عيب 13- در صورت تنظيم نبودن شعله پيلوت احتمال خاموشي يكي از شعله ها هست.واين امر باعث بوي گاز مي شود .طول و اندازه شعله پيلوت را تنظيم نماييد.براي اين كار پيچ پشت پيلوت را باز نموده با پيچ گوشتي پيچ تنظيم شعله پيلوت را در حالي كه شعله آن را مشاهده مي كنيد. تنظيم نماييد.
عيب 14- بخاري شعله مناسبي ندارد و بوي گاز خام استشمام مي شود.
علت 14- انسداد سوراخ هاي مشعل
رفع عيب 14- كثيفي بيش از حد مشعل و انسداد سوراخ هاي آن جلوي عبور مخلوط هوا و گاز را گرفته عيب مذكور رخ مي دهد. مشعل را از جاي خود خارج نموده با برس و يا با فشار باد آن را تميز نماييد.
عيب 15- گاهي اوقات بخاري خود به خود خاموش مي شود .
علت 15- تنظيم نبودن شعله شمعك و عدم گرم شدن ترموكوپل
رفع عيب 15- در صورتي كه سر ترموكوپل درست در شعله شمعك قرار نگرفته باشد الكتريسته توليد شده توسط آن به حدي نيست كه بتواند هسته بوبين را در حالت جذب نگه دارد . بنابراين فنر بوبين هسته را به بيرون رانده و مسير گاز را مسدود مي كند . محل قرار گرفتن ترموكوپل را باز رسي و رفع عيب نماييد. همچنين در صورتي كه شعله شمعك پايين تر از سر ترموكوپل و يا بالاتر از آن قرار گرفته آن را مطابق آنچه در رفع عيب 13 گفته شد تنظيم نماييد.
عيب 16- در هنگام روشن كردن بخاري با رها كردن دگمه فرمان به منظور روشن ماندن شمعك ، گاز قطع و شمعك خاموش مي شود.
علت 16- خرابي ترموكوپل
رفع عيب 16- ترموكوپل را مطابق آنچه در مبحث ترموكوپل از فهرست لوازم گازسوز گفته شد آزمايش كنيد ودر صورت معيوب بودن آن را تعويض نماييد.

منبع :http://mohandesyar.com/

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب