1 
آبشار شاهان‌دشت بزرگترین آبشار مازندران 1391/11/08 02:44:53 ب.ظ
آبشار شاهاندشت بزرگترین آبشار استان مازندران است.و یکی از آثار ملی کشور در فهرست آثار ملی ایران است.این آبشار در روستای شاهاندشت واقع در کیلومتر ۹۶ جا...
1