1 
شعر زیبای چارفصل زندگی 1394/11/10 08:10:47 ق.ظ
در كتاب چار فصل زندگيصفحه ها پشت سرِ هم مي روندهر يک از اين صفحه ها، يک لحظه اندلحظه ها با شادي و غم مي روند...گريه، دل را آبياری مي كندخنده، يعني اين...
سد کوروش کبیر 1392/03/11 01:56:53 ب.ظ
سد بوکان در سال ۱۳۴۷ به دستور محمدرضاشاه پهلوی توسط شرکتی اتریشی ساخته و طراحی شده است ،ونام آن را کوروش کبیر نهاد، این سد تا اواخر دهه ۷۰ بدین نام شن...
رودخانه‌های استان سمنان 1391/11/30 03:04:40 ب.ظ
رودهای استان سمنان از دامنه‌های جنوبی رشته کوه البرز سرچشمه گرفته و اغلب به دشت کویر می‌ریزند. جهت جریان این رودها از شمال به جنوب می‌باشد. این رودها ...
1