1 
عجیب ترین آب گرم دنیا در آمریکا! 1392/05/12 09:15:52 ق.ظ
آبگرم پرواز که در گوشه ای از امریکا جا خوش کرده ،خیلی از طبیعت دوستان دنیا را حیرت زده کرده است. گردشگرانی که گذارشان به ایالت نوادای امریکا افتاده، ا...
عجیب ترین آب گرم دنیا 1391/05/03 09:04:56 ق.ظ
در دنیای شگفت انگیزی که ما زندگی می کنیم پدیده هایی هستند که به نظر می رسد از دنیایی دیگر وارد جهان شده اند. حداقل این که به این سیاره تعلق ندارند و ا...
1