1 
اشتراک کار کودک و والدین 1393/07/17 08:14:09 ق.ظ
اشتراک در کارها به کودکان احساس استقلال بیشتری می‌بخشد. کودکان بعد از سن ۴سالگی به طور خودکار دوست دارند در کارهای خانه و یا کارهای دسته‌جمعی نقشی فعا...
1