1 
این کازینو است یا اپراتور تلفن همراه؟! 1393/06/16 09:11:41 ب.ظ
محمدمهدی پورمحمدی در شهروند نوشت: به اندازه کافی طنز و مطایبه، شوخی و لغز، کلمات قصار، پند و اندرز، شعر و غزل و... در تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی ...
1