1 
آیا ماءالشعیر به اندازه نوشابه مضر است؟ 1393/06/01 11:04:15 ق.ظ
آیا ماء‌الشعیر و نوشابه هر دو به یک اندازه مضرند؟ این درست است که می‌گویند ماءالشعیر را با اسانس جو درست می‌کنند؟ آیا می‌توان گفت ماء‌الشعیر هر چه تلخ...
1