1 
تکنیک های طبیعی برای از بین بردن منافذ پوست 1394/10/06 09:35:50 ق.ظ
تولید بیش از حد چربی توسط غدد چربی، مراقبت ضعیف پوستی و وضعیت سلامت عمومی بستگی دارد. به علت ترشح بیش از اندازه چربی، این منافذ بزرگ‌شده از چربی و سلو...
ریحان 1392/01/22 02:50:58 ب.ظ
نام فارسي: ریحاننام عمومي: Sweet basilنام علمي: Ocimum bacilicumخانواده : Labiatae نام عربی: صعتر هندی- شاهسفرمطبیعت:در اوّل گرم و در دوم خشك(1).خواص ...
1